Spolupráca Print

Privítame ochotu spolupracovať. Ak máte chuť pridať ruku k dielu v našich témach, kontaktujte koordinátorov jednotlivých tém. Napr. môžete založiť Lokálnu potravinovú komunitu vo vašej obci, robíte bakalárnu prácu, diplomovku, dizertačku? Radi poradíme.