Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agriculture and rural development Trvaloudrzatelne vyuzivanie biopaliv v EU - kyberakcia.
Trvaloudrzatelne vyuzivanie biopaliv v EU - kyberakcia. PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
Stiahnuť dokument

Trvaloudrzatelne vyuzivanie biopaliv v EU - kyberakcia

Zapojte sa aj vy do kyberakcie zameranej na trvaloudržateľné využívanie biopalív v Európe. Kliknite na: http://www.foeeurope.org/cyberaction a pošlite list našim europoslancom. Odoslanie listu následne potvrdíte z vášho e-mailu. Hlasovanie v Európskom parlamente prebehne už 26.09.2007.Iniciatíva k biopalivám

V poslednom čase sa politici v Európe stále častejšie chytajú myšlienky, že výroba pohonných hmôt z rastlín - tzv. biopalív (agro-fuels alebo biofuels), môže byť riešením klimatických zmien. Problém je však v tom, že zvýšený dopyt Európy po týchto biopalivách s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí škody v rozvojových krajinách, ktoré ich budú produkovať.

Zničené budú dažďové pralesy, kvôli budovaniu plantáží na výrobu palmového oleja a chudobní budú ešte viac trpieť, kvôli zvyšovaniu cien potravín. Aj v Európe sa očakáva intenzifikácia poľnohospodárskej produkcie a zároveň rast cien potravín v prípade, ak bude poľnohospodárska pôda využívaná na pestovanie biopalív.

Európska politika ešte zrýchľuje tieto trendy. EÚ svojím rozhodnutím, ktoré stanovuje že 10 % všetkých transportných palív má byť v roku 2020 nahradených biopalivami, maximálne stimuluje investície do sektora biopalív.

Aj vy môžete vo veci biopalív konať. V tomto mesiaci je príležitosť zmeniť cieľ 10 % hlasovaním v Európskom parlamente. Napíšte list vášmu euro-poslancovi, kde môžete využiť vzorový list nižšie.

(list europoslancom)

Smerovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie v Európe – Plenárne zasadanie Európskeho parlamentu 26. septembra 2007 k správe p. Thomsen (Thomsen report).

Vážená pani euro-poslankyňa, vážený pán euro-poslanec,

píšem Vám kvôli obavám z rapídneho využívania biopalív, ktoré by malo za následok negatívny dopad na životné prostredie a sociálne podmienky obyvateľov nielen v EÚ.

Za posledné mesiace upozorňovali viaceré medzinárodné a odborné inštitúcie, ako napr. Organizácia spojených národov (United Nations) alebo OECD, že plánovaná expanzia využívania biopalív v EÚ, ako je navrhovaná spôsobí skôr environmentálne a sociálne škody ako znižovanie negatívneho dopadu globálneho otepľovania.

Rád by som Vás poprosil o využitie najbližšieho hlasovania Európskeho parlamentu 26. septembra (EU’s Roadmap for Renewable Energy proposals ((2007/2090(INI)), Britta Thomsen, 26th September) aby bol cieľ 10 % všetkých pohonných hmôt v EÚ z biopalív k roku 2020 zrušený.

Prosíme o podporu opatrnejšieho prístupu k biopalivám s podporou využívania obnoviteľných zdrojov energií v sektore výroby elektriky, vo vykurovaní príp. chladení.

S pozdravom...Pre viac informácií o biopalivách, prosím navštívte: www.foeeurope.org

Last Updated on Thursday, 20 September 2007 15:26
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie