V Pripomienky Agro-eko fóra k navrhovanému zneniu Národného plánu rozvoja vidieka 2007-2013 (NSPRV) Print
Stiahnuť dokumentV Pripomienky Agro-eko fóra k navrhovanému zneniu Národného plánu rozvoja vidieka 2007-2013 (NSPRV)
Zvolen, 31.10.2006, Agro-eko forum/CEPTA
Agro-eko fórum zásadne nesúhlasí s posledným návrhom MPSR, kde výrazne zníženilo objem finnací pre 2-hú os NSPRV 2007-2013 na 50%. Os 2 je zameraná na životné prostredie, agro-environmentálne opatrenia vo verejnom záujme a takéto zníženie rozpočtu by vážne narušilo realizovateľnosť daných opatrení na území SR. Agro-eko fórum žiada spätné navýšenie podielu financií osi 2 na pôvodných 62%.
Last Updated on Wednesday, 29 November 2006 16:47