Stanovisko Agro-eko fóra k Správe o hodnotení Programu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie.. Print

Stiahnuť dokumentStanovisko Agro-eko fóra k "Správe o hodnotení Programu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013"

Agro-eko fórum sa kriticky vyjadrilo k predloženej Správe o hodnotení PRV 2007-2013. Medzi zásadné pripomienky patrí nedostatočné zohľadnienie národných dohovorov a zmlúv o ochrane prírody a krajiny, neadekvátne pre rozdelenie prostriedkov programu do jednotlivých osí a celkovo povrchné zhodnotenie dokumentu, bez ohľadu na skúsenosti z predchádzajúceho obdobia.
Zvolen, 27.03.2007.

Last Updated on Tuesday, 27 March 2007 19:45