Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agro-Eko Forum Agro-Eko Forum documents Pripomienky Agro-eko fóra k "Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu...
Pripomienky Agro-eko fóra k "Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu... PDF Print E-mail

Stiahnuť dokumentPripomienky Agro-eko fóra k "Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí do agroenvironmentálneho opatrenia"

Agro-eko fórum sa vyjadrilo kriticky i k navrhovanému systému výberu žiadostí v rámci opatrenia Agro-environmentálna podpora pre Plán rozvoja vidieka 2007-2013. Nesúhlasíme predovšetkým s načasovaním tohoto dokumentu, ktorý sa má pripomienkovať skôr ako je schválený samotný program PRV 2007-13, čo považujeme za nelogické a nesprávne. Ďalej upozorňujeme na nedostatočné zaradenie území NATURA 2000 a navrhujeme systém výberu žiadostí zohľadňujúci dlhodobý prínos podopatrenia pre občanov SR.
Zvolen, 26.03.2007.

Last Updated on Tuesday, 27 March 2007 19:45
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie