List ministerke pôdohospodárstva MV PRV 2007-2013. Print
Stiahnuť prílohu13.12.2007, Zvolen, Daniel Lešinský

Agro-eko fórum je presvedčené, že členovia Monitorovacieho výboru PRV 2007-2013 (MV)
boli schvaľovaní netransparentne a v rozpore nie len s európskou legislatívou. Medzi členmi MV chýba reprezentatívny zástupca enviromentálnych mimovládnych organizácií, pýtame sa prečo...?
Viac v prilozenom liste

Last Updated on Saturday, 15 December 2007 02:42