Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agro-Eko Forum Agro-Eko Forum documents List Agroekofóra proti vytvoreniu 3och spoločných autorizačných zón pre pesticídy v EU +argumentácia
List Agroekofóra proti vytvoreniu 3och spoločných autorizačných zón pre pesticídy v EU +argumentácia PDF Print E-mail
Stiadnuť dokument
Zvolen, D.Lesinsky, 21.02.2008:
Agro-eko fórum súhlasí so zvyšovaním efektivity a transparentnosti v schvaľovacom procese, resp. autorizácii pesticídov, zásadne však odmietame zavádzanie autorizačných zón pretože takýto krok podstatne zvýši riziko ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia v našej krajine. Prílohou tohoto listu je kompletná argumentácia siete organizácii PAN - Europe k tomuto spoločnému stanovisku (v Aj).
Last Updated on Thursday, 06 March 2008 14:46
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie