List Agroekofóra proti vytvoreniu 3och spoločných autorizačných zón pre pesticídy v EU +argumentácia Print
Stiadnuť dokument
Zvolen, D.Lesinsky, 21.02.2008:
Agro-eko fórum súhlasí so zvyšovaním efektivity a transparentnosti v schvaľovacom procese, resp. autorizácii pesticídov, zásadne však odmietame zavádzanie autorizačných zón pretože takýto krok podstatne zvýši riziko ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia v našej krajine. Prílohou tohoto listu je kompletná argumentácia siete organizácii PAN - Europe k tomuto spoločnému stanovisku (v Aj).
Last Updated on Thursday, 06 March 2008 14:46