Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agro-Eko Forum Agro-Eko Forum documents Pripomienky Agro-eko fóra k návrhom Nariadení vlády SR z pripomienkového konania 07- 17.03.2008
Pripomienky Agro-eko fóra k návrhom Nariadení vlády SR z pripomienkového konania 07- 17.03.2008 PDF Print E-mail
Stiahnuť dokument
1. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb

2. o podmienkach poskytovania platieb pre opatrenie životné podmienky zvierat

3. o podmienkach poskytovania podpory v oblastiach zaradených do súvislej európskej sústavy chránených území na lesnom pozemku (mat c.)

V prilozenych pripomienkach najdete navrhy na zmeny a doplnenky predlozenych nariadeni od clenov Agro-eko fora, ktore zasadnym sposobom ovplyvnia polnohospodarstvo v SR, cerpanie dotacii z PRV 2007-13, rozvoji ekologickeho polnohospodarstva, integrovaneho polnhospodarstva, hospodarstva na biotopoch ci uzemiach Natura 2000 a pod.

D.Lesinsky, vo Zvolene dna 17.03.2008
Last Updated on Monday, 17 March 2008 22:50
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie