Spoločná poľnohospodárska politika v EÚ po roku 2013? Print

Hlasovanie Európskeho parlamentu už 13.3.2013 rozhodne o tom kam sa nasmeruje európske poľnohospodárstvo. Mimovládne organizácie ani ekologickí poľnohospodári nie sú spokojní zo súčasným znením návrhu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP - Common Agricultural Policy) a veria že v Európskom parlamente sa podarí dosiahnuť pozitívne zmeny reálneho ozelenenia CAP ako aj podpore udržateľného rozvoja nášho vidieka. V prílohe nájdete pohľadnicu, ktorá bude zaslaná všetkým poslancom Európskeho parlamentu.Konkrétne ide o slovenskú verziu pre slovenských euro-poslancov, ktorá bola vytvorená predovšetkým vďaka iniciatíve Slovenkej ornitologickej spoločnosti (Bird Life Slovensko).

Ak chcete aj vy podporiť udržateľný rozvoj na vidieku a ekologizáciu poľnohospodárstva v Európskej únii - do 13.3.2013 môžte podporiť celoeurópsku petíciu za lepšiu CAP TU

Finálnu verziu listu našim euro-poslancom so všetkými 265timi logami MVO organizácií, ktoré tento list podporili si môžte v EN pozrieť TU. Hlasovanie našich EUROposlancov budeme ostro sledovať a dáme vám o ňom vedieť.

 Vyhodnotenie hlasovania slovenských EURO-poslancov dňa 13-03-2013 ku CAP z pohľadu MVO organizáacii nájdete TU. 

Reakciu mimovládnych organizácií na výsledky rokovania AGRO-ministrov krajín EÚ k návrhu CAP dňa 19-03-2013 nájdete TU.

 

AEF reagovalo na verejné pripomienkovanie k Spoločnej poľnohospodárskej politiky SPP (Common Agricultural Policy - CAP) po roku 2013 v Európskej únii. Naše očakávania sú jasné - za peniaze z daní európanov očakávame verejnoprospešné služby pôdohospodárskeho sektora, nie podporu zisku akéhokoľvek súkrmného subjektu. V praxi to znamená zameranie sa na podporu a rozvoj neprodukčných funcií akými sú ochrana biodiverzity, pôdy, vody, produkcia zdravých potravín napr. z ekologického poľnohospodárstva, vytváranie lokálnych výrobno-spotrebných reťazcov a pod.

 

Stiahnuť dokumentViac v priloženom dokumente - "Odpovede CAP po roku 2013".

Last Updated on Tuesday, 25 March 2014 13:22