Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agro-Eko Forum Agro-Eko Forum documents Pripomienky Agro-eko fóra k pripravovanému Plánu rozvoja vidieka 2007 - 2013
Pripomienky Agro-eko fóra k pripravovanému Plánu rozvoja vidieka 2007 - 2013 PDF Print E-mail

Ponická Huta 19. 08. 2005 (AEF/Priatelia Zeme-CEPA)

Text vo formáte .RTF

Pripomienky Agro-eko fóra k pripravovanému Plánu rozvoja vidieka 2007 - 2013Agro-eko fórum (AEF) zaslalo Ministerstvu pôdohospodárstva vyplnený dotazník k prerozdeleniu prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskemu fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) v budúcom programovacom období 2007 - 2013. V sprievodnom liste AEF od ministerstva požaduje:

  1. otvoriť diskusiu o rozdelení prostriedkov pre jednotlivé osi Plánu rozvoja vidieka,
  2. vytvoriť pracovné skupiny pre jednotlivé osi,
  3. klásť väčší dôraz na ekonomické zvýhodnenie ekologických poľnohospodárov a farmárov hospodáriacich v chránených územiach.

Publikované: 19. 08. 2005

Last Updated on Friday, 16 June 2006 14:43
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie