Agro-eko fórum zaslalo 15. 3. 2005 na Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripomienky k zmenám Plánu ro Print

Ponická Huta 30. 03. 2005 (AEF/Priatelia Zeme-CEPA)

Text vo formáte .RTF

Agro-eko fórum zaslalo 15. 3. 2005 na Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripomienky k zmenám Plánu rozvoja vidieka

Agro-eko fórum zastupuje slovenské MVO i v Monitorovacom výbore Plánu rozvoja vidieka (2005-2007) (MV PRV), vypracovalo a 15. 3. 2005 zaslalo pripomienky k zmenám toho plánovacieho dokumentu pre body týkajúce sa narábania s hnojivami a ochrannými prostriedkami v rámci „Správnej farmárskej praxe“ resp. pre oblasti „Oblasti s environmentálnymi obmedzeniami“. Pripomienky nájdete v priloženom dokumente.

AEF zastupuje v MV PRV Eva Viestová z Daphne – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .Publikované: 30. 03. 2005
Last Updated on Friday, 16 June 2006 14:44