List Agro-eko fóra z 8. marca 2005 so žiadosťou o participáciu v medzirezortnej komisii pre otázky Print
Ponická Huta 29. 03. 2005 (AEF/Priatelia Zeme-CEPA) Text vo formáte .RTF

List Agro-eko fóra z 8. marca 2005 so žiadosťou o participáciu v medzirezortnej komisii pre otázky koexistencie GMO

 

V nadväznosti na list Agro-eko fóra (AEF), ktorý bol zaslaný na úrad vlády v decembri 2004 (o zákaze pestovania GMO kukurice a riešenie otázky koexistencie v SR), reagovalo Ministerstvo pôdohospodárstva listom č. 1864/2005-100 zo dňa 22. 2. 2005, v ktorom oznamuje, že bola zriadená medzirezortná komisia na vypracovanie legislatívneho návrhu, ktorý by riešil problémové otázky používania GMO na našom území. Agro-eko fórum listom požiadalo o možnosť účasti v tejto komisii, plné znenie listu nájdete v priloženom dokumente.

Publikované: 29. 03. 2005

Last Updated on Friday, 16 June 2006 14:45