Stanovisko Agro-eko fóra k GMO Print
Banská Bystrica 22. 12. 2004 (CEPA/Priatelia Zeme) Stanovisko AEF ku geneticky modifikovaným organizmom. Text vo formáte .RTF

Stanovisko Agro-eko fóra k GMO

V otázkach geneticky modifikovaných organizmov (GMO) je EÚ na pôde WTO tlačená k úplnej liberalizácii trhu aj napriek väčšinovému nesúhlasu občanov EÚ. Koncom roka 2004 sa na úrovni EÚ rozhodovalo o troch dôležitých otázkach ku GMO:

1. Povolenie alebo zrušenie dočasných zákazov GMO, ktoré v súčasnosti platia v piatich európskych štátoch

2. Povolenie dovozu, spracovania a pestovania GM kukurice MON 863

3. Povolenie alebo zákaz dovozu a spracovania GM repky olejnej GT73.

Agro-eko fórum jednoznačne odmieta zavádzanie GMO do bežného života a považuje súčasný stav kontroly a hodnotenia dopadov GMO na ľudský organizmus a prírodné ekosystémy za nedostatočný. Postoj AEF vo všetkých troch prípadoch nájdete v listoch adresovaných MŽP SR a MP SR.

Publikované: 22. 12. 2004


· Stránka FoEE venovaná GMO kampani - http://www.foeeurope.org/GMOs/Index.htm
· Stránka Greenpeace venovaná GMO - http://www.greenpeace.sk/campaigns/topic_16.html
Last Updated on Friday, 16 June 2006 14:46