Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agro-Eko Forum Agro-Eko Forum documents Otvorený list ministrovi pôdohospodárstva Ing. Zsoltovi Simonovi
Otvorený list ministrovi pôdohospodárstva Ing. Zsoltovi Simonovi PDF Print E-mail
Ponická Huta 10. 04. 2004 (CEPA) 26. marca 2004 bola v Trenčíne založená platforma 15 mimovládnych organizácií (MVO) na Slovensku presadzujúcich princípy trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Text vo formáte .RTF

Otvorený list ministrovi pôdohospodárstva Ing. Zsoltovi Simonovi

Agro-eko fórum je platforma slovenských MVO, ktorá vznikla s cieľom spojiť sily a kapacity pri presadzovaní trvaloudržateľného poľnohospodárstva na politickej, ako aj praktickej úrovni. Medzi priority činnosti platformy patrí práca na dobrej legislatíve, podpora regionálnej produkcie potravín, osvetová a vzdelávacia činnosť a iné.Publikované: 10. 04. 2004
Last Updated on Friday, 16 June 2006 14:58
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie