Otvorený list ministrovi pôdohospodárstva Ing. Zsoltovi Simonovi Print
Ponická Huta 10. 04. 2004 (CEPA) 26. marca 2004 bola v Trenčíne založená platforma 15 mimovládnych organizácií (MVO) na Slovensku presadzujúcich princípy trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Text vo formáte .RTF

Otvorený list ministrovi pôdohospodárstva Ing. Zsoltovi Simonovi

Agro-eko fórum je platforma slovenských MVO, ktorá vznikla s cieľom spojiť sily a kapacity pri presadzovaní trvaloudržateľného poľnohospodárstva na politickej, ako aj praktickej úrovni. Medzi priority činnosti platformy patrí práca na dobrej legislatíve, podpora regionálnej produkcie potravín, osvetová a vzdelávacia činnosť a iné.Publikované: 10. 04. 2004
Last Updated on Friday, 16 June 2006 14:58