Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agro-Eko Forum Agro-Eko Forum documents Zmeny v opatreniach, kritériách a rozpočte PRV 2007-13
Zmeny v opatreniach, kritériách a rozpočte PRV 2007-13 PDF Print E-mail
Agro-eko fórum sa aktívne zapája do pripomienkovacieho procesu v rámci Monitorovacieho výboru PRV 2007-13. V tomto článku, resp. jeho prílohách vám prinášame aktuálne návrhy opatrení PRV 2007-13 ako aj navrhované zmeny, doplnky zo strany Agro-eko fóra.
Last Updated on Friday, 19 October 2012 08:59
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie