Zmeny v opatreniach, kritériách a rozpočte PRV 2007-13 Print
Agro-eko fórum sa aktívne zapája do pripomienkovacieho procesu v rámci Monitorovacieho výboru PRV 2007-13. V tomto článku, resp. jeho prílohách vám prinášame aktuálne návrhy opatrení PRV 2007-13 ako aj navrhované zmeny, doplnky zo strany Agro-eko fóra.
Last Updated on Friday, 19 October 2012 08:59