Agro-eko fórum a PRV 2014-2020 na Slovensku Print

Agro-eko fórum sa aktívne zapája už od začiatku tvorby PRV 2014-2020. Tento proces - zatiaľ, napriek vysokému dátumu vnímame skôr ako formálny než ako pracovný. Ministerstvo nás na prvých dvoch stretnutiach (20.11.2012 a 05.02.2013)veľkej prac. skupiny PRV 2014-2020 informovalo o postupe tvorby ako aj o svojich prioritných opatreniach, alokáciách. MY však očakávame pracovný postup v zmysle princípu partnertstva, ktorý je podmienkou pre prijímanie akýchkoľvek strategických dokumentov. Dodnes sa tak nestalo.

V prílohe nájdete postoje Agro-eko fóra k pripravovanému PRV 2014-2020 postupne ako boli v našej pracovnej skupine vypracované, príp. aj iné relevantné dokumenty.  

25.11.2013 sme poslali ministrovi pôdohospodárstva list, v ktorom upozorňujeme na nedostatky a proces tvorby PRV 2014-2020 ako aj v polnohospodárskej stratégii SR z pohľadu Agro-eko fóra. V liste sa zameriavame na 4 hlavné oblasti - neoslabovať II. pilier presunom prostriedkov do I.piliera; realizovať ambiciózny "zelený balíček"; posilniť agro-envi opatrenia a vylúčiť integrovanú produkciu ako je nastavená dnes, keďže neprináša merateľné benefity; vybudovať nezávislé terénne poradenstvo. Záverom listu vyzývame ministra na stretnutie k týmto témam. List nájdete v prílohe tohto článku.

Last Updated on Wednesday, 15 January 2014 09:28