Pripomienky (II. kolo – k 12.05.06) Agro-ekofóra k druhému návrhu dokumentu Print

Národného strategického plánu rozvoja vidieka pre obdobie 2007 – 2013 (NSPRV) z MP SR
Zvolen, 12.5.2006, CEPTA

Pripomienky (II. kolo – k 12.05.06)  Agro-ekofóra k druhému návrhu dokumentu

Národného strategického plánu rozvoja vidieka pre obdobie 2007 – 2013 (NSPRV) z MP SR

Zvolen, 12.5.2006, CEPTA

 

Slovensko má v období rokov 2007-2013 prečerpať v sektore pôdohospodárstva približne 40 mld. Sk. Sú to prostriedky, ktoré zásadne ovplyvnia vývoj poľnohospodárstva, lesníctva, rybného hospodárstva a rozvoj vidieka na Slovensku.

Agro-eko fórum navrhlo zmeny, ktoré by viedli k rozvoju trvaloudržateľných hospodárskych postupov, komplexnej kvality produktov, poradenstva a vzdelávania ako aj k maximálnemu dôrazu na zlepšovanie životných podmienok zvierat (welfare) a zachovanie biodiverzity.

 V rozvoji vidieka presadzujeme rozvoj regionálnych výrobno-spotrebných reťazcov, diverzifikáciu činností a dlhodobej zamestnanosti postavenej na silnej lokálnej ekonomike. 

(príloha „pripomienky AEF_NSPRV z 120506.doc“ )

Last Updated on Friday, 16 June 2006 15:01