III Pripomienky Agro-eko fóra k navrhovanému zneniu Národného plánu rozvoja vidieka 2007-2013 (NSPR Print

Zvolen, 20.7.2006, Agro-eko fórum/CEPTA

III Pripomienky Agro-eko fóra k navrhovanému zneniu Národného plánu rozvoja vidieka 2007-2013 (NSPRV)

 

Zmeny vlády SR v júni sa odzrkadlila aj na riadiacich postoch jednotlivých ministerstiev, vrátane MPSR. Generálnym riaditeľom sekcie zahraničných vecí MPSR sa stal pán Miček, ktorý v prvých dňoch pôsobenia otvoril predchádzajúcou vládou schválený NSPRV a ponúkol členom pracovnej skupiny jeho urgentné, neformálne pripomienkovanie. 

Agro-eko fórum vypracovalo už tretie znenie pripomienok tohto dokumentu, ktorý bude osnovou pre Program rozvoja vidieka 2007-2013, ktorý bude rozdelovať viac ako 1,5 mld. EURO zameraných na rozvoj poľnohospodárstva a lesníctva na vidieku SR. Agro-eko fórum presadzuje princípy trvaloudržateľného hospodárenia a mechanizmy efektívneho pro-občianského využitia prostriedkov fondu EAFRD. 

Čas na pripomienkovanie bol opäť nepartnerský krátky – 24hod.; čo bolo zo strany AEF akceptované len uznaním výnimočnej situácie (otvorenie NSPRV a čítanie jeho novej verzie v EC v nasledujúcom týždni). Z časových dôvodov bolo opäť nereálne 100% zladiť predstavy a priority všetkých 18tich členských organizácii AEF a preto považujeme proces pripomienkovania návrhu NSPRV 2007-13 za otvorený.

 

( príloha „NSPRV 2007-13, Pripomienky AEF III, final 200706.pdf“ - 318kb )

Last Updated on Tuesday, 25 July 2006 16:23