Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Biofuels Documents and publications Sójový olej a nepriame zmeny využívania krajiny
Sójový olej a nepriame zmeny využívania krajiny PDF Print E-mail

Ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti biopalív vedú k rýchlemu nárastu dopytu po plodinách ako sú cukrová trstina, palma olejná a sója, čo vyvíja veľký tlak na získavanie väčšieho množstva poľnohospodárskej pôdy. Tam, kde takéto rozširovanie prebieha na úkor lesov, rašelinísk a iných na uhlík bohatých ekosystémov, dochádza k významnému nárastu emisií skleníkových plynov z pôdy a odstránenej vegetácie. Takáto expanzia na úkor prírodných ekosystémov je často nepriama, t. j. plodiny určené na výrobu biopalív sa nevysádzajú na lesných pôdach, ale namiesto toho nahrádzajú iné plodiny alebo sa vysádzajú na pastvinách, ktoré sa následne presúvajú do lesov. Tento problém je zložité riešiť aj prostredníctvom schém trvalo udržateľnej certifikácie, ktoré sú v zmysle svojej definície určené pre farmy.

Vedecký výskum v súčasnosti dokazuje, že emisie z nepriamych zmien využívania krajiny majú potenciál anulovať akékoľvek úspory emisií skleníkových plynov, ktoré by mohli vzniknúť používaním biopalív. V skutočnosti by konečným výsledkom cieľov v oblasti biopalív mohol byť celkový nárast emisií.

Tento dokument  sa zameriava na to, ako dopyt po sójovom oleji vplýva na dopyt po palmovom oleji, čím  prispieva k nepriamym zmenám využívania krajiny.

CELÝ DOKUMENT NA STIAHNUTIE:

Attachments:
Download this file (ILUCsoyoilCEPTA.pdf)ILUCsoyoilCEPTA.pdf3679 Kb
Last Updated on Friday, 11 March 2011 13:21
 

Most read last month

Most read last week

Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie