Cesta rozumu a cesta citu Print
Written by Milan Rusko   
Cesta rozumu a cesta citu
 
Dostali sme k životu dary rozumu aj citu. Možno by sa dali prirovnať k lodivodovi a k nákladnej lodi. Cit je nákladná loď, ktorá nesie celý náklad nášho života, naše radosti a bolesti, našu energiu k životu. Je to veľká loď, lebo čo hlboko prežívame, to nás ovplyvní na dlhý čas, či už vedome alebo podvedome. Preto nie je veľmi pohyblivá, ale zmena smeru jej trvá dlhšie. Ak naša loď citu stroskotá, je to vážna škoda s vážnymi následkami. A preto tu máme toho lodivoda, maličkú loďku pred loďou nášho citu, ktorá nenesie žiadny náklad a ani nemá žiadnu zotrvačnú energiu, zato má ľahkosť, pohyblivosť a môže preskúmať terén, aby cit nenarazil na skaly a nepoškodil sa. Takto tie dve lode spolupracujú. Loď rozumu vždy vpredu, nie aby si jazdila kade-tade, ale aby robila ochranu citu, pre ktorý tu je. Loď citu pomaly a opatrne plaví sa za lodivodom, dôveruje mu, pretože vie, že on je tu len pre ňu a nemá vlastné špekulatívne záujmy. A takto sa spolu plavia, dôverujú si a sú šťastní a nič zlého sa im nestane....

Aká je citová podstata pohnútok, ktoré pudia ľudí k činom, či už dobrým alebo zlým?
Túžba po bohatstve. Prečo ju vlastne máme? Je to len naprogramovanosť rozumu, spoločenská atmosféra (sused má, aj ja musím mať), strach z nedostatku? Podľa mňa je to viac, je to túžba po pokoji, túžba po blaženosti v prepychu a nadbytku, túžba po energii, túžba po slobode, túžba byť pánom priestoru i času. Odkiaľ sa berie táto túžba? Nie je to v skutočnosti len túžba po našom pravom bytí, po našej podstate, nie je to v podstate len túžba po Bohu?
Túžba po moci. Je to túžba zapojiť iných ľudí do svojich plánov? Urobiť iných otrokmi našich predstáv? Alebo je to niečo viac, je to túžba po jednote predstáv a ich uskutočnení, túžba byť v súlade s tvorčou myšlienkou vesmíru, ktorá utvára vesmír a má moc ho meniť? Je túžba po moci v skutočnosti len túžba po jednote s Bohom?
Túžba po technologickom rozvoji. Dnes tým žijeme. Ale čo to vlastne je? Nie je to len túžba ovládať čas i priestor? Komunikovať neobmedzene, presúvať sa neobmedzene, prijímať informácie neobmedzene, rozkazovať prírode neobmedzene? Nie je to len túžba priblížiť sa k Bohu a stať sa Bohom?
Túžba po kráse. Umenie, autá či krásne ženy? Čím nás napĺňa a prečo hľadáme krásu? Odkiaľ pochádza naša túžba prežívať pocit krásna?
Túžba po láske. Je to len snaha oprieť sa o niekoho v našej osamelosti? Je to túžba cítiť energiu a radosť vychádzajúcu z rozšírenia svojej bytosti o bytosť inú? Túžba roztočiť koleso života ako kruh dávania a prijímania? Alebo je to niečo viac? Nie je túžba po partnerskej láske v podstate len túžba po univerzálnej dokonalej všejednote zažívanej vo dvojici?
Túžba po tranze. Či už je to sex, alkohol, tabak, drogy alebo hudobné koncerty. Je to túžba zabudnúť na včerajšok a zajtrajšok s ich problémami a ponoriť sa do slobody a blaženosti? Je to túžba po vnútornom oslobodení a prežívaní najvyššej slasti? Nie je to len túžba oslobodiť sa z tela a z tohto sveta a ocitnúť sa v oceáne univerzálneho bytia?
 
Sú vari ešte nejaké iné pohnútky, ktoré pudia ľudí k činom dobrým či zlým? Kvôli čomu sú ľudia schopní viesť vojny alebo naopak rozvinúť čisté úsilie? Je teda cit za všetkým, čo ľudia konajú?
Last Updated on Thursday, 26 October 2006 14:16