Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Cesta Všezahŕňajúci princíp jednoty
Všezahŕňajúci princíp jednoty PDF Print E-mail
Written by martin   
Je až neuveriteľne, ako spolu všetko súvisí. Nebadateľne a takmer nepostrehnuteľné súvislosti viažu naše ľudské životy do zložitých vzťahov v rámci nás samých, medzi dušou, mysľou a telom, a taktiež v rámci spoločenstva všetkých bytostí, teda "vedomí".


Je mnoho príznakov toho, ako málo si rozumieme, sami sebe, nevieme čo sami chceme, nevieme si pomôcť von z vlastnej nespokojnej bytosti. Ako potom byť schopný pomôcť niečomu mimo mňa?

Ako sa dozvedieť súvislosti? Ako pochopiť súvislosti medzi mojimi osobnými problémami s neznášanlivosťou, keď mi niekto radí alebo hovorí, čo mám robiť, a tým keď mi nechcú na úrade na prvý krát povedať, čo všetko potrebujú, aby mi už dali to zbytočné potvrdenie o tom či onom ... ?

Badám všeobecný hlboký nedostatok záujmu brať si ponaučenie aby som sa sám už pri ďalšom prípade nenamočil do rovnakej šlamastiky.

Tieto a mnoho iných problémov vnímam ako hlavný problém dnešnej civilizácie. Prečo ľudia hľadíme iba na seba, na svoje, v rámci našich pozemkov, a myslíme si, že to za plotom nám môže byť ukradnuté? Ako to, že sme ochotní prijať presvedčenie, že potrebujem len seba, aby som sa mal ja dobre a všetko ostatné je zbytočné? Prečo sme schopný zničiť si vlastný domov, vlastnú planétu, bez ktorej nikto z nás neprežije ani okamih?

Toto mi skutočne nejde do hlavy. Akým procesom sa to stalo, že sme zašli tak ďaleko, že sme ochotní ignorovať to najčistejšie, čo je v nás, srdce, svedomie, vnútorný hlas volajúci po priateľstve, spolunáležitosti, rozdávaní a ochraňovaní všetkých okolo seba? Veď len takouto činnosťou môže človek z dlhodobého hľadiska byť šťastný a zároveň nezničiť svoje prírodné prostredie, ktoré ho živý.

Je to nekonečná téma, otázky, odpovede, nápady a návrhy, povzbudenia a "zalamovanie rukami". Snáď sa mi bude ešte chcieť na túto tému niečo napísať, pretože mám podozrenie, že i tak nik nerozumie jednoduchému princípu spolunáležitosti a súvislostí všetkého so všetkým.
Last Updated on Friday, 25 May 2007 18:33
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie