Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Cesta Pravda a lež
Pravda a lež PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
J. Nohavica / V. Vysockij: Pravda a lež
 
Šla Pravda světem a na chudý duchem se smála,
pro blahoslavený navlíkla honosný šat,
v zákoutí špinavým drzá Lež ve stínu stála,
ta Pravdu pozvala k sobě přenocovat,
 
a Pravda znavená usnula, jen co si sedla,
ze sna se culila, naivka důvěřivá,
jen oči zavřela, už se Lež z postele zvedla
a začla si pokradmu zkoušet ten její háv.
 
S Pravdou mně můžete leda tak políbit záda,
ženská je ženská, tak jakýpak cavyky s ní,
kdopak tu rozpozná, která je Lež, která Pravda,
až budou obě dvě donaha vysvlečený,
 
na její blůzku si její brož fešácky připla,
pod paži stříkla si její dezodorem,
peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla,
odplivla, odporně zaklela, vypadla ven.
 
K ránu až zjistila Pravda, co všechno jí schází,
před zrcadlem se pak notně podivila:
někdo už odněkud donesl hrst černých sazí,
aby se ta čistá Pravda tak nelišila,
 
Pravda se smála, že na ni kameny házejí:
„Vždyď Lež je to všechno a Lež taky mý šaty má,“
blahoslavení s ní protokol sepsali rázem,
byla to rozmluva dost málo přívětivá.
 
Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda,
ostatně cizí šmouhy přišili jí,
nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej Pravda
a zatím se potlouká nahá a po škarpách spí,
 
Ubohá Pravda se brání a přiznat se nechce,
to máš, holka, marný, jak chceš se dušuj a křič.
Leckterý hlupák se dodneška za pravdu hádá,
Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš.

 
Ak Vysockij s Nohavicom tvrdia, že Pravda sa stratila, tak ju poďme hľadať. Nielen Pravdu, ale aj pravdivé Dobro s ňou spojené. Ak sme pochopili, že koristnícky prístup k životu je príčinou, ktorá spôsobila súčasnú hlbokú enviromentálnu, sociálnu aj duchovnú krízu ľudstva, skúsme nájsť Nový Svet, postavený na inom prístupe k životu. Ak sme si uvedomili, že Nový Svet za Veľkou Mlákou zlyhal vo vytváraní pozitívnej budúcnosti, hoci snahy tam boli, vytvorme si Nový Svet sami. Ak sme poznali, že politici a iné autority nepochopili podstatu problému, nájdime budúcnosť v sebe samom a medzi sebou. Nie slepým nasledovaním vodcov/zvodcov, ale samostatným hľadaním, zdieľaním a vzájomným porozumením. Ak sme uvideli, že nežná revolúcia v 1989 nezmenila veci k skutočne všeľudskému dobru, uskutočnime nežnú revolúciu Ducha najprv vo vlastnom vnútri, až tak sa uskutoční aj navonok.
 
Lebo každý, kto očakáva zmenu zvonku je duchovne mŕtvy. Živé je len to, čo sa hýbe zvnútra, samo od seba. Dajme priestor každej samostatnej iniciatíve, ktorá nekoristí len pre seba, ale hľadí na celok, na všeľudské dobro. To sa deje celospoločenským dialógom a hľadaním porozumenia. Naučme sa správne rozoznávať egoistické a skupinové záujmy od celospoločenských a nedajme sa oklamať. Nevtesnávajme jeden druhého do náboženských a ideologických krabičiek, ale rozoznávajme skutočné skutky skutočného dobra od dobra, ktoré je len pre niektorých.
 
Krabičky sa však nemajú prečo hnevať ani urážať, lebo každá krabička je prizvaná k diskusii, aby prispela svojím dielom k hľadaniu. Každá krabička, ktorá je presvedčená, že našla pravdu alebo riešenie, má možnosť vysvetliť to všetkým. V otvorenom dialógu všetkých, s nadhľadom, bez odsudzovania, bez zamlčiavania, bez vnucovania, možno ľahko rozpoznať to, čo je dobré skutočne, od toho, čo je dobré len zdanlivo.
 
V tejto diskusii nejde o prázdne reči bez skutkov, ide o skutočnú zmenu sveta, počnúc od vlastného vnútra, cez vzťahy s tými, ktorí o zmenu stoja, až po vzťahy s tými, ktorí zotrvávajú vo vlastnom koristníctve, ktorým slová ľudskosť, humanita, sloboda a medziľudské pozorumenie, nehovoria nič. Tieto vzťahy majú byť rovnako tak krásne, ako Nový Svet vo vlastnom vnútri.
 
Nikto Ti nevleje iniciatívu, ak sám nechceš. Ale ak ju v sebe objavíš, máš možnosť ju zdieľať a konfrontovať s ostatnými. Na princípe rovnosti všetkých a vlastnej samostatnosti, nie na princípe podriadenosti a slepej poslušnosti jedných druhým.
 
Všetci sme nedokonalí a máme svoje chyby. No nie je podstatné to, čím si, ale to, kam kráčaš a čo hľadáš. Lebo každý, kto hľadá nájde a za čím kráčame, tým sa pomaly ale iste stávame...
Last Updated on Friday, 27 October 2006 21:03
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie