Dokumenty Agro-eko fóra Print
Written by Administrátor   

Dokumenty Agro-eko fóra

Pripomienky Agro-eko fóra k pripravovanému Plánu rozvoja vidieka 2007 - 2013
Ponická Huta 19. 08. 2005 (AEF/Priatelia Zeme-CEPA)

Agro-eko fórum zaslalo 15. 3. 2005 na Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripomienky k zmenám Plánu rozvoja vidieka
Ponická Huta 30. 03. 2005 (AEF/Priatelia Zeme-CEPA)

List Agro-eko fóra z 8. marca 2005 so žiadosťou o participáciu v medzirezortnej komisii pre otázky koexistencie GMO
Ponická Huta 29. 03. 2005 (AEF/Priatelia Zeme-CEPA)

Stanovisko Agro-eko fóra k GMO
Banská Bystrica 22. 12. 2004 (CEPA/Priatelia Zeme) Stanovisko AEF ku geneticky modifikovaným organizmom.

Otvorený list ministrovi pôdohospodárstva Ing. Zsoltovi Simonovi
Ponická Huta 10. 04. 2004 (CEPA) 26. marca 2004 bola v Trenčíne založená platforma 15 mimovládnych organizácií (MVO) na Slovensku presadzujúcich princípy trvalo udržateľného poľnohospodárstva.

Pripomienky (II. kolo – k 12.05.06)  Agro-ekofóra k druhému návrhu dokumentu
Národného strategického plánu rozvoja vidieka pre obdobie 2007 – 2013 (NSPRV) z MP SR
Zvolen, 12.5.2006, CEPTA

Pripomienky Agro-eko fóra k navrhovaným zmenám MP SR v PRV 2004-2006, podľa sprievodného listu číslo: 17858/2006.
Zvolen, 29.5.2006, CEPTA

Last Updated on Saturday, 08 January 2011 08:45