Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Environmental questionnaire, Slovak elections 2010 EÚ fondy - hodnotenie a výber projektov
EÚ fondy - hodnotenie a výber projektov PDF Print E-mail

Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií (MNO) zastupujúci občiansku verejnosť v monitorovacích výboroch operačných programov EÚ fondov, EŠIF 2014-2020 vypracovali stanovisko k hodnoteniu a výberu projektov „Eurofondové výzvy ukazujú nedostatočnú transparentnosť, chýba princíp partnerstva“. Stanovisko vzniklo na základe medializovaných letných výziev operačného programu veda a inovácie (OP VaI). Po získaní podpory Komory Rady vlády pre MNO, bolo Stanovisko dňa 29.09.2017 spolu so sprievodným listom zaslané novej ministerke školstva Martine Lubyovej i podporedsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu.

Zástupcovia MNO v stanovisku navrhujú zavedenie piatich kľúčových opatrení pre zlepšenie procesu výberu projektov:

-          správne participatívne nastavovanie výziev;

-          výber odborných hodnotiteľov;

-          systém hodnotenia a výberu projektov;

-          kontrolu práce hodnotiteľov;

-          zverejňovanie informácií o hodnotení a výbere projektov.

 

V sprievodnom liste oceňujú prijatie Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF, ktorý bol predstavený premiérom a podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu SR dňa 28.09.2017, no upozorňujú na kvalitu implementácie navrhovaných opatrení a ponúkajú spoluprácu i vďaka projektu Partnerstvo zo strany občianskeho sektora.

Viac informácií v priložených dokumentoch.

 

Last Updated on Tuesday, 03 October 2017 09:46
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie