Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Komunikácia Uzdravenie komunikáciou
Uzdravenie komunikáciou PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
Uzdravenie komunikáciou
 
Budeme sa rozprávať o tom, čo je to komunikácia, ako komunikovať, aby komunikácia bola konštruktívna a obojstranne naplňujúca, ako v komunikácii nemanipulovať iných, ako im nediktovať svoju vôľu, ako rozpoznať a vymaniť sa z psychického nátlaku a manipulácie, ako sa naučiť byť sám sebou, kedy robiť kompromisy a kedy trvať na svojom, úprimnosť a porozumenie, pravda a láska, priamosť a sympatia ako základ komunikácie, základné chyby pri komunikácii, ako vyzerá komunikácia v medzináboženskom dialógu, ...
 
Komunikácia nie je len slovná, je aj mimoslovná (mimikou, vôňou, empatiou, ...) ale aj skutková, ktorá znamená obojstranne vzájomne výhodnú pomoc a spoluprácu. Naučiť sa komunikácii znamená prosperitu spoločnosti, pretože správna komunikácia vytvára pocit naplnenia, spolupatričnosti, prijatia, proste pocit domova a tým krásu v duši, z ktorej duša človeka potom čerpá energiu ku každému dobrému skutku, či už v práci alebo mimo nej. Ďalej správna komunikácia nám dáva silu byť sám sebou a realizovať svoje vlastné sny.
 
Správna komunikácia (slovom či skutkom) nás učí tak spoločenskosti, ako aj samostatnosti. Učí nás byť sám sebou a rešpektovať inakosť iných, rovnako ako pochopiť iných (v ich inakosti) a spolupracovať s nimi (na základe vzájomnej výhodnosti). Učí nás vystúpiť a falošnej atmosféry spoločenských "zvykov", nenechať sa ňou zviesť a hľadať skutočné dobro rovnako pre seba i pre spoločnosť. Učí nás vystúpiť z bezohľadného individualizmu, či egoistického samotárstva a stať sa človekom spoločenským, teda brať ohľad aj na iných, no pri tom nestratiť seba. Hľadať zdroj vlastného šťastia v službe iným a zároveň hľadať užitočnosť iným vo vnútornom naplnení.
 
Uzdravenie spoločnosti komunikáciou nie je vôbec nereálne, je priamo na dosah ruky, len treba chcieť a naučiť sa komunikovať. Nie od toho, kto organizuje toto stretnutie, ale jeden od druhého navzájom, cez poznanie a pochopenie princípov komunikácie, nie len rozumom, ale aj srdcom.
 
Last Updated on Thursday, 26 October 2006 14:16
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie