Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Láska Sex až po svatbe? Kámasútra - poučenie o najvyššej túžbe.
Sex až po svatbe? Kámasútra - poučenie o najvyššej túžbe. PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
Sex až po svatbe?
alebo
Kámasútra - poučenie o najvyššej túžbe.
alebo
Láska, bože, láska, kde ťa ľudia berú a odkiaľ vyvieraš?
 
Keď píšem o láske, nikto mi neverí. Na druhej strane ani ja v tomto neberiem radu od nikoho. Proste neporozumenie je veľké, bariéra neprekonateľná. Medzi mnou a okolitým svetom v oblasti lásky. Pravdou ale zostáva, že sklamanie zo súčasných podôb lásky a odmietnutie deformovanej sexuality, bolo prvotnou príčinou, prečo som sa vydal na cestu duchovného hľadania zmyslu života.
 
Veď je to také prosté:
- Narodili sme sa z lásky svojich rodičov, z lásky boli sme splodení. Prečo si myslíme, že vesmír nebol splodený z lásky? Nikto nepoznal žiadnu inú silu, ktorá by dokázala plodiť život, okrem lásky.
- V živote si hľadáme partnera/ku a cítime dotyky lásky. Bez lásky všetko stráca zmysel, s láskou nachádzame zmysel vo všetkom. Prečo si teda myslíme, že vo vesmíre existuje nejaký iný zmysel života, než objavovanie a prežívanie lásky?
- Naša láska túži po objatiach a porozumení, po zjednotení na každej úrovni tela, duše aj ducha. Táto jednota potom plodí nový život. Prečo neveríme, že zmyslom vesmíru je plodiť život z lásky?
 
Prečo teda ľudia žijú z lásky, v láske a pre lásku, no nevážia si ju? Na to je veľmi ľahká odpoveď: Lebo ich láska je porušená. Deformovaná, pošliapaná, zneuctená. Toto som si uvedomil a začal som hľadať. Nie lásku, ale zmysel života. A našiel som na nebi, vo sfére večného bytia, lásku v jej dokonalej prapôvodnej archetypálnej forme. Kto chce, nech si o nej vypočuje, kto neverí, nech ďalej nečíta. Lebo toto sú veci, ktoré sú jasné malým deťom, ale dospelým sú veľmi vzdialené. Prečo? Lebo malé deti ešte nestihli život pošliapať.

 
Slovo káma znamená v sanskrite túžba, žiadostivosť. Sútra znamená slovo alebo poučenie. Zlé jazyky a ľudia neznalí síce tvrdia, že káma je vraj žiadosť po pôžitku čisto telesnom. No múdri vedia, odkiaľ pôžitky všetky pramenia. Sme duchovné bytosti a preto aj pôžitky telesné vnímame duchom. Kameň, ktorý je len neživou hmotou, neprežíva pôžitky. Len bytosť - živý duch - môže zažívať rozkoš. Je teda telesná rozkoš slabým a nedokonalým obrazom rozkoše duchovnej. A odkiaľ vlastne pramení a čo to je slasť? Ako to, že vôbec existuje a že ju pociťujeme?
 
Vypočujme si teda Kámasútru - poučenie o najvyššej túžbe: Všetci túžime po večnej a dokonalej láske. To je naša túžba - káma. Táto túžba existuje preto, lebo existuje aj jej naplnenie. Keby neexistovala večná dokonalá láska, neexistovala by ani naša túžba po láske. Ale naša túžba existuje v deformovaných pokrútených podobách, pretože od večnosti a dokonalosti nás delí bariéra. Na prekonanie tejto bariéry je potrebné úsilie. Úsilie, nie však násilie. Je to oveľa jednoduchšie úsilie, než napríklad postaviť dom alebo vybudovať firmu. Ale oblak nevedomosti zahaľuje pravdu o podstate bytia a preto ju ľudia nenachádzajú.
 
Keďže máme zahalené vnímanie podstaty bytia, z dokonalej lásky k nám presvitá len sexuálna príťažlivosť. To je telesná rovina, ktorú dokážeme cítiť. Podstata tejto príťažlivosti je však duchovná, napriek tomu, že ju vnímame telesne. Podstata tejto príťažlivosti je večná a trvalá, napriek tomu, že ju vnímame ako pominuteľnú a dočasnú. Podstata tejto príťažlivosti je nekonečne dobrá a naplňujúca, napriek tomu, že ju vnímame ako nedokonalú. Ja viem, že neveríte, ale vravel som: Tí, ktorí neveria v lásku, než nečítajú.
 
Proste podstata sexuálnej príťažlivosti je absolútna a dokonalá, ale keďže nevidíme jej večný koreň, nevážime si ju, šliapeme po nej a tým aj po láske a po sebe samom. Sexuálna príťažlivosť je teda akýmsi rebríkom trčiacim z oblakov, ktorým môžeme vystúpiť cez oblaky až k bránam raja.  Ona nám má ukazovať smer k jednote nielen dvoch tiel, ale aj dvoch duší a k jednote ducha, v ktorej nachádzame jednotu so samotným princípom Bytia - s Bohom. Toto vystupovanie po rebríku lásky do neba deje sa odhaľovaním a objavovaním podstaty lásky vo dvojici. Najprv je to priateľstvo a nezáväzné rozhovory. Potom to možno prerastie do puta silnejšieho, v ktorom sa dokážu jeden pre druhého obetovať. Nakoniec sa stáva jeden druhému všetkým. Akoby sa poznali už oddávna, akoby patrili naveky k sebe, akoby boli dvomi polovičkami jedinej bytosti. Akoby nebolo včera ani zajtra, len trvalé a krásne TERAZ. Keď dosiahnu tento stav, to stoja už pred bránami raja. Stačí počkať v stave dokonalej spokojnosti a žiarivej naplnenosti TERAZ, nenechať sa z neho vychýliť a brány raja sa samé otvoria. Obaja vojdú do kráľovstva večnosti, poznajú podstatu svojho bytia, pochopia prameň svojej lásky, objímu Boha a Boh objíme ich a požehná ich energiou života, budú oboznámení so zmyslom žitia a bytia a s radosťou sa vrátia do hmotnej reality, aby ich láska, ktorá zosilnela, s potešením víťazne prekonávala všetky prekážky života a plodila život ďalší.
 
Toto bol obraz, ako by to malo byť. Nazýva sa to aj "Mystická svatba" alebo "Čo Boh spojil, to nič nerozdelí". Mystická preto, lebo odhaľuje skryté tajomstvá. Ak raz vošli do večného TERAZ, pochopili JEDNOTU svojich bytostí a niet preto ničoho, čo by ich mohlo rozdeliť.

 
A čo porušuje túto cestu k LÁSKE? Je to cudzoložstvo, zvané aj sex mimo svatby. Cudzoložiť znamená mať telesné spojenie s partnerkou, ktorá nie je mojou vlastnou, mať telesné spojenie s partnerom, ktorý nie je mojím vlastným. Cudzoložstvo je každé spojenie muža a ženy, ktorí ešte nepoznali jednotu svojho bytia a to, ako patria k sebe navždy, ako sú jedinou bytosťou. A to aj vtedy, ak sú formálne zosobášení. Cudzoložstvo znamená sex pred svatbou, telesné spojenie skôr, než dôjde k mystickému spojeniu ducha. Svatbou sa myslí svatba mystická, nie formálna.
 
Sex mimo svatby znamená falošné vyvrcholenie, ulakomenie sa na falošný orgazmus a odmietnutie pravého dokonalého orgazmu v súlade ducha, duše aj tela. Znamená to odtrhnutie rebríka sexuálnej príťažlivosti v jeho časti pod oblakmi a tak si zabrániť dostať sa nad oblaky. Znamená to jesť nezrelé ovocie, z ktorého bolí brucho. Znamená to zahatať si cestu k úplnej naplnenosti a spokojnosti a blúdenie v samsáre, kolobehu neuspokojených túžob a žiadostí. Znamená to svet plný nespokojnosti, frustrácie, chamtivosti, závisti, neznášanlivosti a nenávisti. To je svet, v ktorom žijeme.
 
Poviete si: Ale veď všetci ľudia tak žijú. Čo všetkých viníš z cudzoložstva? Ja tvrdím, že svet by bol iný, keby sa deti rodili zo skutočného plného orgazmu, z dokonalej lásky a vyrastali by v láske. Tvrdím, že láska je pošliapaná a ukrižovaná v tejto spoločnosti. Ale sú páry, ktoré sa dokázali viac či menej priblížiť k ideálu dokonalosti, dokonalej duchovnej svatby. Každý si môže zo stromu života odtrhnúť, čo chce. Niekto stále len obhrýza kôru, iní listy, ale málokto ochutnal z jeho ovocia.
 
Poviete si: Ale zvieratá predsa nepoznajú žiadnu mystickú svatbu. Ja na to: Áno, ale zvieratá ani nepotrebujú také naplnenie, ako my. My nemôžeme žiť ako zvieratá, lebo sme inej podstaty, je v nás duch večnosti a nebudeme spokojní, pokiaľ svoju podstatu neobjavíme. Dovtedy budú ľudia ničiť prírodu, viesť vojny, vykorisťovať a utláčať sa navzájom, pokiaľ nepoznajú svoju skutočnú podstatu v láske. Už teraz možno pozorovať, že zvieratá vo voľnej prírode žijú spokojnejšie, šťastnejšie, hravšie a zdravšie, než väčšina civilizovaných ľudí. Vo svojej honbe za pôžitkami sme klesli pod úroveň zvierat. A to preto, lebo sme neobjavili ten pravý a dokonalý pôžitok v podstate svojho bytia.
 
A to všetko z jedného prostého dôvodu, že sme scudzoložili, že sme odlomili z rebríka sexuality vedúceho do neba len jeho spodnú časť. A tým sa odcudzilli láske, sebe, Bohu a svojmu šťastiu. Toto ja tvrdím. Ale neverte mi, ja už som si zvykol stáť v opozícii voči celému svetu. :-)

 
Nepíšem, aby som svet odsúdil, ale ukázal cestu k mieru. Aby sme všetci pochopili, že Boh je k nám oveľa bližšie, než sa nám zdá. Je v tom, čím sme splodení, je v tom, čo hľadáme a po čom túžime, je v tom, po čom šliapeme.......       Čo vy na to?
Milan Rusko
 
Last Updated on Thursday, 28 December 2006 17:17
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie