Paul Brunton o hľadaní Print
Written by Milan Rusko   
Tu v tejto zemi sú ľudia horlivejší, aby zlepšili svoju výrobu, než aby zlepšili sami seba. Prijímajú svoje vlastné nedokonalosti samoľúbo a spokojne, ale nedokonalosti svojich automobilov - nikdy! A pritom, aký to má účel, behať z miesta na miesto na tejto zemi, keď ani nevedia, prečo na nej vôbec stoja?
 
Pre mysliaceho človeka veľké ústredné otázky o živote sú: Čo som ja? Aký je môj skutočný vzťah k môjmu okoliu a ako sa mám k nemu chovať? Čo je Boh a môžem nadviazať nejaké spojenie s Bohom?
 
Keď človek začne hľadať svoju pravú prirodzenosť, nachádzať pravdu o svojom skutočnom bytí, začína sledovať Cestu.
 
Hľadanie, ktorému učíme, nie je nič menšieho, než hľadanie vedenia v jeho celistvosti a pátranie po uvedomovaní si Univerzálneho Ja. Nesmierne podnikanie, ku ktorému sú predurčení všetci ľudia, nech už toho sú si vedomí alebo nie.
 
Je to výzva k tým, ktorí chcú vnútornú potravu z pravdivých prameňov, nie z prameňov vymyslených alebo teoretických. Odvracia ich od vecí, zdaní, preludov a vecí vonkajších, k ich vnútornému bytiu, ku Skutočnosti.
 
Hľadanie je proste pokus niekoľkých priekopníkov, aby sa stali vedomými svojich jaství duchovných, rovnako tak, ako sú si už všetci ľudia vedomí svojich jaství fyzických.
 
Svetský človek sa snaží radovať. Nemyslite si, že skutočne duchovný človek sa tiež nesnaží radovať. Rozdiel je v tom, že to robí lepším a múdrejším spôsobom.
 
Mnoho hľadajúcich nesprávne verí, že hľadanie je pohyb od jedného psychického zážitku k druhému, alebo od jednej mystickej extázy k druhej. Ale v skutočnosti je to pohyb v charaktere od animality k čistote, od egoizmu k neosobnosti.
 
Keby mystický život nebol ničím viac, než spôsobom, ako zabudnúť temné trápenie pozemského života, prostriedkom úniku od ťažkých problémov pozemského života, stále by stál za to. Keby citové extázy neboli ničím viac, než predstieraním, stále by ešte stáli za to. Nepohŕdame divadlom a knihami, filmami a hudbou iba preto, že svet, do ktorého nás uvádzajú, je svetom nádhernej neskutočnosti. Ale faktom je, že mysticizmus hľadá skutočnosť, aj keď vnútornú.
 
Hľadanie je najdôležitejším dobrodružstvom v ľudskej skúsenosti. Tento čin hľadania je najzávažnejší zo všetkého, čím sa človek môže zaoberať. Tak na neho máme nazerať. Ale nech nikto kvôli tomu nestráca zmysel pre humor.
 
Citované z knihy: Zápisky Paula Bruntona - Hľadanie 2