Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Pro-public & active citizenship Slovak elections 2010 - environmental questionnaire
ENVIRO-DOTAZNÍK, voľby 2010
EÚ fondy - hodnotenie a výber projektov PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií (MNO) zastupujúci občiansku verejnosť v monitorovacích výboroch operačných programov EÚ fondov, EŠIF 2014-2020 vypracovali stanovisko k hodnoteniu a výberu projektov „Eurofondové výzvy ukazujú nedostatočnú transparentnosť, chýba princíp partnerstva“. Stanovisko vzniklo na základe medializovaných letných výziev operačného programu veda a inovácie (OP VaI). Po získaní podpory Komory Rady vlády pre MNO, bolo Stanovisko dňa 29.09.2017 spolu so sprievodným listom zaslané novej ministerke školstva Martine Lubyovej i podporedsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu.

Zástupcovia MNO v stanovisku navrhujú zavedenie piatich kľúčových opatrení pre zlepšenie procesu výberu projektov:

-          správne participatívne nastavovanie výziev;

-          výber odborných hodnotiteľov;

-          systém hodnotenia a výberu projektov;

-          kontrolu práce hodnotiteľov;

-          zverejňovanie informácií o hodnotení a výbere projektov.

 

V sprievodnom liste oceňujú prijatie Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF, ktorý bol predstavený premiérom a podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu SR dňa 28.09.2017, no upozorňujú na kvalitu implementácie navrhovaných opatrení a ponúkajú spoluprácu i vďaka projektu Partnerstvo zo strany občianskeho sektora.

Viac informácií v priložených dokumentoch.

 

Last Updated on Tuesday, 03 October 2017 09:46
 
Envirodotazník a parlamentné voľby 2016 PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

A opäť je to tu. Máme rok 2016 a po štyroch rokoch máme možnosť voľby, voľby nie každodennej. 5.3.2015 budeme voliť strany a politikov do Národnej rady SR a výsledky volieb priamo ovplyvnia aj zloženie budúcej vlády. Voľby, u nás akokoľvek nedokonalé, sú dôležité, pretože si cez ne volíme podobu rozvoja Slovenska, teda volíme si podmienky aj pre nás samotných. Rozhodujeme o tom, ktorí poslanci budú môcť byť platení z našich daní na najbližšie 4 roky. Ale ako sa správne rozhodnúť?

 Otázky životného prostredia sú na Slovensku dlhodobo zaznávané, zatlačené do politického úzadia, zTatry vychodSlnka- DL 15-12-2013 7-22smm 800x450atienené väčšinou ekonomickými záujmami, žiaľ. Pritom zdravie každého z nás, našich detí do veľkej miery závisí práve od prostredia v ktorom žijeme a na jeho zlepšenie sú potrebné politické rozhodnutia. Kvalitné a čisté životné prostredie ako aj ochrany prírody pritom nejdú proti ekonomickému rozvoju, o čom sa máme možnosť presvedčiť aj v iných EÚ krajinách na západ od nás.

V tíme politicky nezávislých odborníkov sme spracovali súbor 13tich konkrétnych áno/nie otázok ako aj 7mich otvorených otázok, ktoré sme ako Envirodotazník 2016 rozoslali „TOP“ politickým stranám. Kandidujúce strany v prieskumoch pod 3% si ho môžu stiahnuť dolu nižšie z tejto stránky. Do 17.02.2016 budeme čakať na ich odpovede, následne ich vyhodnotíme. Odpovede zaväzujú strany, ich politikov ku konkrétnym aktivitám. . Výsledky zverejníme aj na tejto stránke najneskôr v predvolebný týždeň.

Envirodotazník 2016 získal podporu všetkých formálnych eko/enviro platforiem na Slovensku, čo je viac ako 30 organizácií a viac ako 100 odborníkov, osobností. Menovite sú to EKOFÓRUM, Špirála, Agro-eko fórum a Slovenský ochranársky snem

 

Last Updated on Thursday, 28 January 2016 16:01
 
Listy odpovedí politických strán na ENVIRODOTAZNÍK PDF Print E-mail
Written by Administrátor   
Last Updated on Monday, 14 June 2010 11:55
 
Tematická oblasť 10 – Školstvo PDF Print E-mail
Written by Administrátor   
Úroveň škôl a školstva sú priamym predpokladom pre budúcnosť krajiny, to ako budeme prosperovať o 20, 30 rokov, ako budeme schopní vytvárať a financovať sociálne benefity rozvinutého štátu, ako bude o nás postarané, keď dozrieme veku penzie... V školstve ide o veľa, tu sa tvorí pridaná hodnota, know-how aj HDP národa. Aké školstvo a školy máme v SR? Vieme všetci, personálne poddimenzované, neohodnotené s vysokým priemerným vekom pedagógov, vo väčšine prípadov bez potrebného technického vybavenia. V školstve SR stále absentuje potrebná rovnosť medzi štátnymi a súkromnými školami, osnovy sú postavené viac na memorovaní s minimom výchovy ku kritickému mysleniu a školy málokedy vychovávajú k dobrým návykom, napr. separovanému zberu, správnej životospráve a pod.
Last Updated on Friday, 28 May 2010 20:11
 
Tematická oblasť 6 – FINANCIE PDF Print E-mail
Written by Administrátor   
Každý človek, každá rodina, každá organizácia potrebuje pre svoju existenciu v súčasnom spoločenskom zriadení financie, rovnako tak aj štát. Financie na úrovni štátu sa však dajú viesť rôznym spôsobom aj keď sú verejné (teda nás všetkých). Občianske združenia CEPTA zo Zvolena a CEA z Trenčína považujú za kľúčové, aby financie nasledovali princípy trvaloudržateľného rozvoja, teda rozvoja, ktorý zabezpečí aj budúcim generáciám rovnaké možnosti, ktoré máme dnes my.

Základným pilierom takejto politiky v oblasti financovania na úrovni verejnej správy je tzv. zelené obstarávanie, teda obstarávanie (štátnych i komunálnych zákaziek) s náležitým zvýhodnením produktov, služieb a tovarov, ktoré sú preukázateľne šetrnejšie k životnému prostrediu ako bežný produkt v danej oblasti. Príkladom môžu byť verejné stavby s prvkami pasívnej architektúry, teda energeticky veľmi úsporné stavby. Takto sa zabezpečí dlhodobý rozvoj práve tých technológií a prístupov, ktoré „zelené produkty“ ponúkajú. Prístup cestou zeleného verejného obstarávania je vo viacerých štátoch EÚ už na úrovni 80-100% verejných financií (Švédsko, Dánsko, Rakúsko, Nemecko a pod.).
Korupcia má dnes v SR „národodeštrukčné“ rozmery, kedy financie Európskej únie i štátu SR (teda naše dane), ktoré majú pomáhať v rozvoji regiónov, škôl, zamestnanosti a pod. končia vo veľkej miere vo vreckách jednotlivcov, ktorí majú politickú kontrolu nad ich rozdeľovaním. Preto oz CEPTA aj oz CEA navrhujú nulovú toleranciu voči korupcii vo verejnej správe.
Last Updated on Tuesday, 25 May 2010 18:13
 
Envirodotazník 2016 - vyhodnotenie PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

Prinášame výsledky hodnotenia Envirodotazníka 2016, v ktorom kandidujúce politické strany odpovedali na zásadné otázky v oblasti životného prostredia. Dotazník rozoslaný koncom januára 2016 mal podporu významných slovenských eko/enviro-platforiem EKOFÓRUM, Špirála, Agro-eko fórum a Slovenský ochranársky snem, ktoré spolu reprezentujú vyše 30 organizácií a viac ako 100 osobností ochranárskeho sektora.

Výsledky: Oslovené boli politické strany s preferenciami nad 3 % počas posledných 6-tich mesiacov pred voľbami. Zapojiť sa však mohli všetky strany, kandidujúce v parlamentných voľbách. Odpovedali Smer-SD (čiastočne), Sieť, Most-Híd, OĽaNO-NOVA, SaS, SMK-MPK, DS, TIP. V prílohách nájdete odpovede všetkých politických strán, ktoré reagovali. Politicky záväzné boli „A-otázky“ áno/nie (č. 1 – 13), otvorené – tematické „B-otázky“ (č. 14 – 20) vyžadovali poznanie problematiky danej oblasti a odborné kapacity. Najviac strán sa zhodlo v politicky záväznej podpore ochrany vôd, ovzdušia a v zavádzaní kritérií udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energií. Najmenej sa strany zhodli v podpore zavádzania nezávislého poradenského systému v poľnohospodárstve, v zálohovaní jednorazových nápojových obalov a pri otázke zákazu pestovania GMO – viac pozrite v tabuľke výsledkov (v prílohe).

Najlepšie výsledky dosiahli SMK-MPK, TIP, OĽaNO-NOVA a Sieť. Najhoršie hodnotíme strany, ktoré boli oslovené, ale vôbec nereagovali, teda SNS, KDH a SDKÚ-DS. Strana Smer-SD formálne reagovala, no neodpovedala na otázky Envirodotazníka 2016, takže ju nevieme ohodnotiť.

strana

SMK-MPK

TIP

OLaNO

Sieť

SaS

Most-Híd

DS

Max. body

Záväzné A-otázky 1-13

13

13

12

10

8,5

9,5

11,5

13

Odborné B-otázky 1-7

12

11,5

12

13

13

10

8

21

Body SPOLU

25

24,5

24

23

21,5

19,5

19,5

34

Experti a expertky: Po uzávierke odpovedí (17. 2. 2016) dotazník vyhodnocovali nezávislí odborníci a odborníčky na ochranu prírody, krajiny a životného prostredia z mimovládneho sektora, ktorí/ktoré nie sú straníci/čky a nekandidujú v marcových voľbách. Menovite, pre jednotlivé oblasti: ochrana vôd - Ing. Martina Barancová Paulíková (Združenie Slatinka), ochrana prírody - Mgr. Tatiana Nemcová (SOS - BirdLife Slovensko), zlepšenie kvality ovzdušia – Ing. Daniel Lešinský, PhD. (CEPTA), environmentálne vzdelávanie a výchova – Mgr. Richard Medal (CEA); ekonomika a ochrana krajiny – Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (STUŽ/SR); adaptácia na klimatické zmeny – Mgr. Alexander Ač, PhD. (Ústav výskumu globálnej zmeny AV ČR). So spracovaním výstupov spojených s dotazníkom významne pomohla aj Ing. Ľubica Trubíniová (Občan, demokracia a zodpovednosť). Všetkým patrí za ich nezištnú pomoc veľká vďaka.

Last Updated on Tuesday, 01 March 2016 21:20
 
ENVIRODOTAZNÍK 2012 PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

„Poďte voliť, je koho!“, vyzývajú environmentalisti.

Ochranu prírody a životného prostredia, ktoré priamo ovplyvňujú zdravie a kvalitu života každého z nás, môžu zásadným spôsobom ovplyvniť výsledky nadchádzajúcich parlamentných volieb 10. marca 2012.

Občianske združenie CEPTA v spolupráci s Greenpeace Slovensko vypracovali ENVIRODOTAZNÍK, ktorý bol začiatkom februára rozoslaný všetkým 26 kandidujúcim politickým stranám. Odpovedalo 12 z nich: Zelení (1), KDH (2), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (5), Sloboda a solidarita (6), Náš kraj (8), Strana zelených (9), Zmena zdola (12), Most-Híd (16), Robíme to pre deti/SF (20), SDKÚ-DS (22), SMK (24) a Strana živnostníkov Slovenska (26).

 

Last Updated on Thursday, 15 March 2012 20:18
 
Tematická oblasť 12 – Elektronizácia spoločnosti PDF Print E-mail
Written by Administrátor   
Efektívnym využívaním už dnes bežne dostupných IT technológií a internetu by sme vedeli ušetriť veľa času, prostriedkov, energie i materiálov predovšetkým v úradníckej agende. Elektronizácia spoločnosti zároveň prehľadne sprístupní všetky verejne prístupné informácie (bez potreby žiadania), a v neposlednom rade, ušetrí stovky úradníckych miest platených z našich daní. Elektronizácia je jedným s kľúčových opatrení tzv. zeleného úradovania.

Last Updated on Tuesday, 01 June 2010 06:45
 
Tematická oblasť 8 – Vec verejná PDF Print E-mail
Written by Administrátor   
Prečo vec verejná? Preto že tak v CEPTAe ako aj v CEAe sme presvedčení že ak má byť demokracia skutočne naplnená, musí ísť až na svoj základ – priame prepojenie verejného záujmu  s výkonnou mocou. Jedine tak možno eliminovať priame skupinové záujmy, ktoré dnes v politike máme a štátni úradníci a poslanci ponesú v zásadných otázkach výkonnú, príp. kontrolnú nie však rozhodovaciu moc, tá ostane na verejnosti. Uvedomujeme si že tento systém má aj svoje úskalia a bez kritického myslenia občanov pri súčasnej sile médií, môže byť dokonca priama demokracia v mnohých otázkach manipulovateľná, napriek tomu sme presvedčení že by pomohla už aj dnes v mnohých otázkach – kedy páni poslanci rozhodujú sami o svojich právomociach, kompetenciách, platoch, odmenách, počte a pod. Referendum funguje veľmi dobre a už tradične vo Švajčiarsku a nemyslíme si že by prinášalo zásadné negatíva, skôr naopak, Švajčiarsko je v mnohých veciach vzorom pre krajiny EÚ, i v priamej demokracii.  
 
Tematická oblasť 4 – Ochrana prírody PDF Print E-mail
Written by Administrátor   

Ochranu prírody považujú CEA (Trenčín) aj CEPTA (Zvolen) za obraz vyspelosti, či zrelosti toho, ktorého národa. Slovenskom lomcujú veterné kalamity ale aj kalamity zásahov v chránených územiach, napr. v používaní pesticídov v národných parkoch. Ochrana prírody je v súčasnosti v SR podmienená hospodárskym záujmom čoho dôkazom bola aj navrhovaná zonácia Vysokých Tatier z dielne Ministerstva „životného“ prostredia, personálne kapacity v Štátnej ochrane prírody sa diktovali politickou lojalitou... Situácia v ochrane prírody v SR je v súčasnosti zlá, súkromní vlastníci pôdy nedostávajú od štátu náležité kompenzačné platby za ochranné režimy starostlivosti, nerieši sa ani výmena pozemkov za štátnu pôdu a tak je prírodné dedičstvo Slovenska, biodiverzita ekosystémov v našej krajine vážne ohrozená. Aj s ohľadom na tieto skutočnosti sme na 4. miesto zaradili tematickú oblasť Ochrana prírody, do 21.5.2010 sme dostali tieto odpovede na otázka ENVIRODOTAZNÍKA:

Last Updated on Tuesday, 25 May 2010 18:12
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Most read last month

Most read last week

Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie