Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Projects Realized projects
Realized projects
EKO-auto roka (ECO-car competition) 2013+ PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

10.7.2013, 11.7.2014, 15.08.2015 Zvolen. Táto súťaž je analýzou automobilov dostupných na slovenskom trhu z pohľadu ich dopadu na životné prostredie. Hodnotenie v roku 2013, 2014 vychádza z metodiky partnerskej organizácie VCD (Verkehrsclub Deutschland),ktorá má skúsenosti s ekologickým hodnotením automobilov od roku 1989.

VCD vyhodnocuje tri kvality automobilu: spotrebu, hlučnosť a emisie. K tomu, s podporou Öko-institutu, ďalej VCD hodnotí environmentálny profil výrobcu, kde sa zameriavajú na environmentálny manažment; životnému prostrediu priateľskú výrobu a komunikáciu; produkty a využívanie produktov. Viac informácii o metodike hodnotenia (v nemčine) TU.

Cieľom tejto aktivity oz CEPTA je vniesť rozmer ochrany životného prostredia do rozhodovania zákazníkov pri kúpe automobilu. Už dnes môžete kúpiť osobný automobil s emisiami CO2 pod úrovňou 80 g/km, so spotrebou 2,9 kg plynu (CNG) na 100km, hoci norma EÚ hovorí o limite 95 g/km až od roku 2020. Dnes jazdíme bežne s automobilmi s produkciou CO2 cez 160 g/km, čo je pri spotrebe nad 6,8 l benzínu, resp. nad 6 l nafty na 100km.

Last Updated on Saturday, 19 September 2015 11:17
 
Clean Air - Čisté ovzdušie (LIFE+) PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

altCEPTA will be responsible for one action of the project Clean Air - B.10 = Model project Ecological driving training in driving schools in Slovakia (ECO – driving) and will actively participate at one common project action - E1 = Project Management and Steering Group. In this description we will focus on B.10 action as this action is under supervision and full responsibility of CEPTA. Overall budget of CEPTA is 199 822€, from which the EU subsidy is almost half of the sum: 98 111€. CEPTA will carry out the action from September 2012 to August 2015.

Last Updated on Monday, 28 July 2014 08:56
 
CSA systémy v Európe a CSA manuál PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

Vďaka mobilitnému projektu "CSA for Europe" podporenému z EÚ programu Grundtvig a našim zahraničným partnerom, máme možnosť poznávať fungujúce systémy komunitou podporovaného poľnohospodárstva CSA (Community supported agriculture) v zahraničí. Tieto systémy prinášajú spoločnosti mnohoraké dobrá - od zamestnanosti na vidieku až po lokálne, čerstvé a zdravé, tradičné potraviny od osobne známeho gazdu /Grundtvig-logo final gazdinej, potravinovú sebestačnosť v krajine až po možnosť kontaktu, vzťahu či práce s pôdou a zvieratami pre mestských ľudí, predovšetkým ich deti, času zmysluplne stráveného v peknom, čistom a bezpečnom prostredí vidieckej krajiny.

Na tejto stránke budeme postupne uverejňovať správy z jednotlivých ciest, ktoré prinášajú na Slovensko najvidieckejšiu krajinu v EÚ jedinečné poznanie ako sa dá fungovať udržateľnejšie ako je tomu u nás dnes. 

Last Updated on Tuesday, 01 October 2013 21:00
 
Projekt AGROWATER PDF Print E-mail
Written by Miloš Veverka   
L1 P1
S2

Projekt AGROWATER

Projekt AGROWATER je cezhraničný vedecko – výskumný projekt, ktorý skúma aktuálny stav znečistenia vôd Dunaja pesticídmi a podiel poľnohospodárstva na tomto znečistení. Taktiež zisťuje vplyv rôznych metód poľnohospodárstva (konvenčné, integrované, ekologické) na vybrané pôdne vlastnosti (ekotoxicita, mikrobiálna aktivita).

Na základe týchto zistení budú vytvorené metodické postupy pre poľnohospodárov na elimináciu znečistenia prostredia pesticídmi. Budú organizované workshopy a školenia pre farmárov a so zisteniami a výsledkami projektu bude pomocou médií oboznamovaná aj široká verejnosť.

 

Last Updated on Friday, 16 May 2014 10:40
 
Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky 2 PDF Print E-mail
Written by Peter Mihók   

Cieľom tohto projektu, nadväzujúceho na projekt Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky, bolo zaktualizovať štúdiu o finančnom deficite v Národnom jadrovom fonde, a aplikovať jej závery v pripomienkach k ekonomickej časti návrhu Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky.

Obdobie realizácie projektu> 1. 10. 2007 až 31. 5. 2008. Financovanie projektu: grant od nadácie Ekopolis vo výške 151 616,- Sk.

Last Updated on Wednesday, 20 February 2013 13:31
 
Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky PDF Print E-mail
Written by Peter Mihók   

Cieľ projektu:  zobjektívniť verejnú mienku o ekonomických aspektoch jadrovej energie pomocou  objasnenia a medializácie skrytých foriem podpory jadrovej energetiky zo slovenských verejných fondov.

Last Updated on Wednesday, 05 December 2007 12:37
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 3 of 3
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie