Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Spiritual development University of life Life Všetko, čo potrebujem k Životu, som sa naučilo v maminom brušku.
Všetko, čo potrebujem k Životu, som sa naučilo v maminom brušku. PDF Print E-mail
Written by Administrátor   
Všetko, čo potrebujem k Životu, som sa naučilo v maminom brušku.
 
Áno, tam kdesi to začalo. Tisícky drobných spermií sa točili okolo vajíčka, môjho ženského Ja. Ale ono si vybralo len jedinú spermiu, ktorá sa stala mojim mužským Ja. Vajíčko jej otvorilo dvere do svojho vnútra, splynuli v jednotný zväzok a uzavreli spolu svatbu na celý život, moja mužská a ženská polovička. Vtedy som sa rozhodlo, že BUDEM. Veď keby som nechcelo BYŤ, mohlo som Život zrušiť, neprijať svoju mužskú polovičku, proste len tak odplávať do krajiny NEBYTIA, ZABUDNUTIA, NIČOTY, NEEXISTENCIE. Ale ja som vedelo, že chcem BYŤ a vedelo som, prečo chcem BYŤ. Vedelo som o všetkom, do čoho idem. Malo som prečítaný celý genetický kód s jeho kladmi aj zápormi a v ňom všetky vlohy a predispozície, ktoré do veľkej miery určujú, čím v budúcnosti budem. Malo som prečítané prostredie, do ktorého prídem, svojich rodičov a cítilo som maminu lásku veľmi jasne. Hoci som videlo, že všetko to je do istej miery porušené a nedokonalé, predsa som sa rozhodlo BYŤ a tešilo som sa na ŽIVOT. ŽIŤ napriek všetkým nedokonalostiam? Tešiť sa napriek všetkým očakávaným ťažkostiam? ÁNO, napriek tomu a práve preto. Lebo som vedelo, že Život vo mne zvíťazí. Nie je nič, čo by mohlo poraziť Život a práve preto som si vybralo prekážky, aby som zvíťazilo. Energia Života vo mne bola úmerná Láske, ktorá ma splodila. Vedelo som, že ju nič nemôže zastaviť, ani zrušiť. Veď keby ju niečo malo zastaviť, udusiť či hoci len okradnúť, nešlo by som do tohto podujatia, nerozhodlo by som sa ísť hlavou proti múru a skončilo by som to skôr, než by sa mi niečo zlého stalo. Rozhodlo som sa pre ŽIVOT, rozhodlo som sa pre RADOSŤ, rozhodlo som sa pre VÍŤAZSTVO a veselo a s elánom som vykročilo v ústrety budúcnosti, lebo energia Života vo mne bola neporaziteľná. Tešilo som sa na všetko, čo sa v Živote naučím a čím sa v Živote prejavím.
 
Človeče, vari si už na mňa nespomínaš? Veď ja som to, tvoje pravé a čisté Ja, ktoré sa rozhodlo pre Život. Teraz si zúfaš a upadáš do beznádeje? Cítiš sa byť maličký a bezmocný voči všetkým nedokonalostiam a problémom okolo seba? Utiekaš sa ako nejaký žobrák k drobným potešeniam, ale Život ako taký ti uniká? Len si spomeň na naše pôvodné plány do Života a na našu energiu a odhodlanosť prekonávať všetky prekážky a vráť sa ku mne, na ktoré si zabudol. Ja som chcelo žiť od samého začiatku, aj teraz chcem žiť v tebe, ale ty ma nepočúvaš? Chodíš so zohnutým chrbtom obťažkaný minulosťou a ustarostený o budúcnosť? Teraz vôbec neveríš v Život a na všetko, čo sme si kedysi sľúbili v najslastnejšom objatí, si zabudol? Prestaň už konečne vyvádzať a robiť nezmysly a vráť sa tam, kam patríš, kde je tvoje miesto. Kde inde myslíš, že nájdeš svoj domov, ak nie v sebe samom? Ja tu na teba čakám a plačem nad našimi nesplnenými snami a nad tým, že sme sa jeden druhému stratili. Kto ma poteší?
Last Updated on Thursday, 26 October 2006 14:16
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie