Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Spiritual development University of life Society Nie som kresťan, som len Ježišov učeník II - alternatívna bájka.
Nie som kresťan, som len Ježišov učeník II - alternatívna bájka. PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
Nie som kresťan, som len Ježišov učeník II -
alternatívna bájka.
 
Pre veľký ohlas na článok píšem pokračovanie. Článok sa snažil jasne definovať deliacu čiaru, kto je kresťan - veriaci a kto je učeník - Boha, pravdu, šťastie a zmysel života hľadajúci. Niektorých som povzbudil k slobode hľadania pravdy, iní zase (veriaci kresťania) videli vo mne seba samého, keď kedysi rozmýšľali nad základnými dogmami kresťanstva, nakoniec veci pochopili a prijali inak, než ja.
 
Tak teda pre všetkých objasním veci viac. Nemôžem prijať kultovú bájku súčasného kresťanstva, zato ponúkam bájku inú, môjmu srdcu blízku, významnú, ale nie jedinú. Je veľmi podobná tej kresťanskej a predsa je iná. Posúďte sami a porovnajte si ich.
 
Je to stará grécka bájka Eros a Psyché. Opakujem, nie je to moja jediná bájka, ale je veľmi silná. Odmyslite si grécky polyteizmus a zamerajte sa na silu vnútorného prežívania. Eros a Psyché v preklade znamená Boh-Láska a Duša. Eros (Amor) bol nesmrteľný, bol bohom lásky a synom bohyne krásy a lásky, Afrodity (Venus). Psyché bola smrteľníčka, ľudská dcéra, najkrajšia zo všetkých ľudí. Druhá polovica bájky hovorí toto:
 
Psyché bola dokonale šťastná so svojím manželom Erosom. Keďže však ona bola smrteľníčka a on boh, nesmela ho uvidieť za denného svetla. Len v noci prichádzal, strávili spolu noc a nad ránom vždy odišiel. Závistlivé sestry jej však nahovorili, že má za manžela zlého draka, ktorý celý deň ničí ľudí. Uverila im a chcela sa o tom presvedčiť. No len čo v noci zapálila sviečku, poznala tvár boha. On sa zobudil a povedal: Ty, smrteľníčka, uvidela si moju tvár, preto už ma viac neuvidíš, musíme sa rozlúčiť, taký je zákon. A odišiel od nej. Psyché bola z toho zúfalá. No tak ho milovala, že sa vydala hľadať ho. Prešla snáď celý svet, neľutovala žiadnu námahu a žiadne nebezpečenstvo. Zostúpila aj do podsvetia, len aby opäť stretla svojho milovaného. Nakoniec sa nad ňou zľutovala bohyňa Afrodita aj sám Zeus. Povedali si: Táto smrteľníčka preukázala obetavosť a cnosti hodné bohov. Preto zaslúži si byť povýšená na Olymp. A prijali ju na Olympe, dali sa jej napiť z nektára nesmrteľnosti a vystrojili jej a Erosovi večnú svatbu.
 
Tejto bájke nemám nijaký problém uveriť, je krásna a naplňujúca.
 
Paralely s kresťanskou bájkou:
1. Adam a Eva šťastní v raji = Psyché (duša) šťastná s Erosom (láskou-Bohom).
2. Zákaz jesť zo stromu poznania = zákaz vidieť boha za svetla.
3. Had = závistlivé sestry.
4. Prestúpenie zákazu.
5. Vyhnanie z raja = odlúčenie od Erosa.
6. Kristus umrel. = Psyché zostúpila do podsvetia.
7. Cez obeť Krista môže človek získať milosť Boha = Vlastnou obetavosťou a hľadaním si Psyché získala priazeň bohov.
8. Človeku boli otvorené dvere naspäť do raja a získal večný život. = Psyché bola prijatá na Olympe a získala nesmrteľnosť.
 
Rozdielnosti voči kresťanskej bájke:
Jediným bodom, v ktorom sa obe bájky líšia, je bod 7. Či zástupnou obeťou sme spasení a či vlastným obetovaním sa? Čo si myslíte vy?
 
Ale ešte podstatnejšia vec, v ktorej sa obe bájky odlišujú, je motivácia. Psyché bola pri svojom hľadaní motivovaná silou lásky. Všetci poznáme silu lásky a niet nič väčšieho a silnejšieho. Čím však sú motivovaní kresťania, aby sa stali kresťanmi? Vychádza mi to, že strachom zo smrti, strachom z večného zatratenia. Takúto motiváciu pre život ja proste prijať nemôžem. Nenarodil som sa predsa preto, aby som sa bál smrti. Ak má môj život byť určovaný strachom, to som sa ani nemusel narodiť. Verím v dobrého Boha, ktorý ľudí nestraší. Dobrý Boh motivuje ľudí pozitívne. To znamená, že ponúka poklady, ktoré sa oplatí hľadať.
 
Poviete si: kresťania ale nie sú všetci motivovaní strachom, niektorí sú premožení Kristovou dobrotou a láskou. Tož potom je to iné. Ale potom Kristus nemusel umrieť. Načo umrel? Mojím vysvetlením jeho obete je: bol nám príkladom dokonalej lásky, ktorá sa dokonale obetuje. Príkladom, ktorý máme nasledovať. Aj my sa máme pre lásku obetovať tak, ako sa obetovala Psyché, keď zostúpila do podsvetia, ako sa obetoval Kristus, keď umrel. Lebo pre lásku sa oplatí obetovať všetko. Láska je proste taká: Dáva všetko, aby všetko získala. Takže nie obeť zástupná, ale obeť príkladná. A to je už niečo iné, než učí súčasné kresťanstvo. Je tak, či nie?
 
No zo všetkých najpodstatnejší rozdiel v oboch bájkach je v silnom erotickom náboji gréckej bájky. V nej je úplne jasné, že ide o lásku partnerskú na všetkých troch úrovniach ducha, duše i tela. Túto lásku poznáme všetci, minimálne od rodičov, ktorí nás z nej splodili a komu sa pošťastilo, tak aj z vlastného zážitku. :-) Ale v každom prípade na ňu narážame v životných stretoch, cítime jej silu, veľkosť, príťažlivosť. A kto je vnímavejší, cíti za láskou partnerskou samotného Boha, respektíve dokonalosť Života. Ale kam sa podel erotický náboj z biblickej bájky? Vôbec tam nie je. A pri tom v Biblii je. Vo Veľpiesni Šalamúnovej, v starozákonných proroctvách o žene smilnici, ktorá sa stala nevestou Hospodinovou, v apokalyptickom proroctve o neveste baránkovej. Pri tom aj katolícka cirkev uznáva manželstvo za sviatosť, teda láska partnerská je posvätená Bohom. V bájke biblickej ale nič o láske partnerskej nie je. Podľa toho teda kresťan má odlišovať lásku partnerskú od lásky ku Kristovi?
 
Úvaha o láske
Ja poznám len jednu lásku: Je to naša túžba po všejednote, ktorá sa prejavuje HLAVNE v láske partnerskej, pokiaľ je prečistená, nezištná, dobrosrdečná, obetavá, obojstranne rovnoprávna, ale v prvom rade úprimná. Na druhom mieste sa láska prejavuje v priateľských vzťahoch medzi ľuďmi, ale tu nikdy nemá takú silu, ako láska partnerská (ak je čistá). Na treťom mieste je to láska ku všetkej prírode. A kde je láska k Bohu? Boh je všade, takže na všetkých troch úrovniach je zároveň. Ale kto chce, môže Bohu vyhradiť štvrtú úroveň. Tam som ja ešte nedospel, keďže som Boha zoči-voči zatiaľ nevidel. ;-)
 
Tož tak. Dúfam, že som nikoho neurazil mojou úprimnosťou. A dúfam, že som vás podnietil k zamysleniu sa nad podstatou nášho kultúrno-historického dedičstva...
 
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie