Volím, teda som Print
Written by Milan Rusko   

Volím, teda som.

Volím, teda som. A akým som, podľa toho aj volím. A to, čo volím, určuje, akým sa stávam. V prvom rade volím šťastie. Šťastie znamená spokojnosť, šťastie znamená radosť, šťastie znamená plnosť a naplnenosť. No nechcem šťastie iným brať, aby som ja mal viac, aby som si svoje šťastie musel ohradiť betónovým plotom a nákladným bezpečnostným systémom. Chcem byť šťastný spolu s inými, chcem cítiť šťastie z každej strany, úplne a nechcem sa oň báť. Preto volím spravodlivosť a odmietam neprávosť. Spravodlivosť znamená dopriať aj iným to, po čom sám túžim. Spravodlivosť znamená vychádzať s ľuďmi ako rovný s rovným, nie sa nad ľudí nadradzovať. Spravodlivosť odmieta útlak, či už politický, mocenský alebo ekonomický. Spravodlivosť odmieta hromadenie zisku jedných na úkor iných. Spravodlivosť odmieta všetko klamanie a zavádzanie. Preto volím pravdu a odmietam klam. Chodiť v pravde znamená hľadať svetlo Skutočnosti, vidieť veci také, aké v pravde sú, chodiť v pravde znamená nebáť sa vidieť neprávosť, nebáť sa pomenovať lož. Preto volím svetlo a odmietam tmu. Preto odmietam skutky tých, ktorí v tajnosti svoje plány kujú, lebo sa boja Slnka. Preto odmietam tých, ktorí inak hovoria a inak konajú.

Volím úplné šťastie, nie iba chvíľkové potešenie na úkor trvalého šťastia. Preto volím šťastie dávajúce a odmietam šťastie hrabajúce. Preto volím nezištnosť a odmietam ziskuchtivosť. Nezištným správaním prijímame omnoho viac naspäť, vo forme vďačnosti a sily priateľstva. Ziskuchtivým správaním omnoho viac strácame, závisťou alebo nenávisťou od iných.

Odmietam sváry a volím mier. Keď rinčia zbrane, strácame smer. Odmietam násilné riešenia a volím dohodu. Odmietam diktát presily a volím slobodu. Odmietam ruvať sa o to, čo mi právom náleží. Odmietam zradiť to, na čom mi záleží.

Vo svete tomto však úplne iné zákony vládnu. Kto odkloní sa z davu, dostane príučku riadnu. Ako len málo miesta je pre cesty pravdy šľapaje? Kto úprimne dobro volí, na posmech je ľuďom v okolí. Tak sa pýtam: Prečo som ja vlastne tu, kde niet miesta pre pravdu? Sám neviem: Či sám volil som prísť na svet tento dobrovoľne nadšený, či som sem bol z raja za trest vyhnaný? Kam som to padol a kde som sa to ocitol? A prečo všetko tu je tak cudzie, tak čudné a tak iné? Prečo je všetko tak nepodobné tomu, čo za svoj domov považujem? Prečo všetci radšej volia vlastnú škodu, než vlastný úžitok? Je mi to divné, no je to tak. Už som z toho chorý, ako zasiahnutý vták.

Proste volím Kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta, ale predsa je uväznené v nás samých, v každom jednom z nás. A tí, ktorí väznia dobro v sebe, väznia ho aj vo svojom okolí. Preto je ťažké žiť v tomto režime, kde lož sedí pri krbe a pravda nahá na zime. Každý, kto zatúži po vyššej cnosti, stáva sa vyvrheľom spoločnosti. Na trónoch sedia Dôležití, nemajúc potuchy o súlade v žití. Za pár zlatiek zničia celý les, nad ich hrobom nezaplače ani pes. Popoluška v povinnostiach pracovných, sníva o šatách svojich svadobných...

Volím teda, že ja som. Volím, že mám právo žiť. Žiť a nechať žiť. Nevolím otroctvo a nevolím klamstvo. A preto nemôžem voliť svet, v ktorom žijem. Ak však žijem, volím víťazstvo. Nie víťazstvo nad niečím, ale víťazstvo niečoho. To niečo je bližšie, než sa nazdávame, je v nás samých. Tým víťazstvom sme my sami v novom formáte. Preto volím úbohú Popolušku a jej tri zázračné oriešky. Preto nevolím macochu a jej dcéru, žijúce v prepychu, v blahobyte a v otrokárstve. Preto radšej volím zlo trpieť, než zlo činiť. Preto volím spiacu Šípkovú Ruženku. Preto volím presekanie sa tŕním. Preto volím Hľadanie spiaceho Kráľovstva...

Volím Snehulienku, hoci aj akoby bez života ležiacu. A preto nevolím zlú kráľovnú, ktorá si o sebe myslí, že je najkrajšia na svete a nevolím nadvládu tých, ktorí si o sebe namýšľajú, že môžu všetko. Volím rodnú Itaku a milovanú Penelopé a preto nevolím čarodejnicu Kirké, ktorá ponúka bohaté stoly, víno a zabudnutie na domovinu, ktorá premieňa ľudí na prasce. Volím princeznú Zlatovlásku a nevolím draka, ktorý ju väzní. Preto nevolím silu a moc, ale slnko, krásu, zmysel a víťazstvo.

Proste volím dobro a nevolím zlo. Voľby sú slobodné a každý má volebné právo. Ako zvolíš, tak sa zmeníš. Čo zavrhneš, to stratíš, čo si uctíš, to nájdeš. Toto sú jediné voľby, ktoré sa nedajú sfalšovať.