Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Spiritual development University of life Society Reforma zdravotníctva je nevyhnutná.
Reforma zdravotníctva je nevyhnutná. PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   

Ctený pán minister zdravotníctva!

Som taký smelý, Vám, pán minister, predložiť niektoré zo svojich štúdií, ktoré – keďže ich stavovská a tomuto stavu slepo, nekriticky, priateľsky oddaná žurnalistika umlčuje – Vám na oči istotne nedošli, a týkajú sa práve veľmi z blízka rezortu, ktorý je teraz vo Vašich rukách. ... 

Ide o potrebnú reformu! ...

Pôvodným povolaním som bývalým učiteľom, hneď od prevratu školským inšpektorom pre Bratislavu a niektoré bývalé svobodné mestá, teraz vo výslužbe.

Zapodievam sa však už asi 40 rokov prírodoliečbou. Písaval som o zdravotných veciach do slovenských, nemeckých i maďarských novín a časopisov a zapodievam sa s vecou celou dušou, celým srdcom, nie pre chlieb (nikoho neliečim, iba svojich), ale z túhy, i v tomto ohľade svojmu slovenskému národu trochu svetla priniesť a mu v tomto, pre každého človeka najvážnejšom záujme – okolo zdravia – pomocou prispieť.

Azda sám pán minister si pomyslí, že čo mňa do toho, že na to sú lekári, doktori medicíny! Čo sa ja do veci rozumiem?!

Pri najrýchlejšej pomoci lekárov – ba práve skrz ňu! – umrelo mi šesť na svet súcich malých dietok (4 chlapci a 2 dievčatká). Potom som si bez lekárov odchoval 4 deti.

Tieto nešťastné skúsenosti ma primäli k tomu, že vidiac nespoľahlivosť lekárskej vedy, začal som hľadať a študovať príčinu tých tak smutných výsledkov tejto, vo svete vo veľkej vážnosti stojacej vedy – bohužiaľ strašnej pavedy, plnej nesmyslov a povery. A nenašlo sa dosiaľ lekára na celom Slovensku, ktorý by na nedostatky terajšej liečby, a na výbornosť najstaršej a spolu najnovšej bol upozornil.

Priessnitz a Schroth vyliečili na stá, azda na tisíce ľudí, ktorým učení doktori pomôcť nemohli, ba samých lekárov mnohých liečili a vyliečili. Farár Kneipp bez obyčajných lekárskych štúdií a vedomostí vyliečil, trvácne vyliečil, nie prehnal jednu nemoc do druhej horšej, ako to páni doktori lekárskej vedy robia – vyliečil toľkých jednotlivcov, ako nijaký lekár z remesla na svete! Zväčša takých chorých, ktorých lekári už na smrť boli odsúdili.

Ako sú, alebo boli možné takéto faktá, čím vysvetliteľné?

Tým, že lekárska veda má úplne falošný základ. Napriek štúdiumu mnohých prírodných vied nevedela nájsť v prírode svoj základ, a podnes zo stavovskej pýchy a skrze obľahčenie si práce drží sa kŕčovite predpisovania všelijakých jedovatých, škodlivých alebo nič neznačiacich medicín – hoci jej prírodoliečba už tisícnásobne pravú cestu ukazovala a v každom prípade ju demonštruje.

Tisíc lekárskych fakúlt, teda skutočne lekárska veda celého sveta nevedela nájsť prirodzenú pravdu, takmer pod nohami ležiacu, ktorú sedliak Priessnitz a furman Schroth našli: že ako zdraví, tým viac nemocní potrebujú čerstvý vzduch, že keď je v tele horúčosť, treba ju ochladiť, keď je v ňom chlad, treba ho zahrievať. Zbadali, že každá nemoc vnútorná povstáva zo skazenej krvi, ktorá nemôže dostatočne a správne vyživovať jednotlivé ústroje, teda treba ju očistiť – nie do nej ešte naliať, nasypať, vmastiť také látky, od ktorých i zdravý by ochorel.

Lekárska veda s jej medicínami je najväčšie mysliteľné fušerstvo, “eine Quacksalberei sondergleichen”. Štepenie osýpok, rozličné séra, ktorých injekciami otravujú krv chorých, miesto ju očisťovať, Pasteurov ústav pre liečenie besným psom pokúsaných, vyhľadávanie rozličných bacilov, sú všetko mirakule, zvyšovať majúce nymbus a nepostrádateľnosť lekárskej vedy a jej prívržencov.

Lekári budú užitoční až vtedy, keď prestanú klamať obecenstvo humbukom, ktorý robia vynachádzaním vždy nových “neklamných” preparátov ku obľahčovaniu vačkov obecenstva a obohacovaniu chemických fabrík; až keď vzdajú sa alopatického spôsobu a vrhnú sa bezpodmienečne do náručia prírodoliečby (Naturheilkunde).

 

Vysokoctený pán minister!

... Ak neráčite mať sami toľko času a chuti, túto do života ľudu režúcu vec i s tejto nestavovskej, neegoistickej strany preštudovať, soznať, a chcete dozvedieť sa skutočnej pravdy, ráčte tieto tu priložené spisky posúdiť dať nie Štátnemu zdravotnému ústavu, ani niektorej lekárskej komore, ani nejakému lekárovi! To by bolo ako keby sme sa boli opýtali Fraňa Jozefa alebo Karla, či by to bolo dobre a či sa odporúča, aby sa rozbúchala jeho monarchia, aby on bol shodený, zahnaný a utvorili sa repuliky...

Ráčte ich odovzdať na posúdenie nelekárom, niektorým vysoko inteligentným profesorom prírodopisu, fyziky, matematiky a podobným a vyžiadajte si úsudky. Ak možno takým, ktorým povestní profesori lekárstva vyliečili niektorého im vzácneho člena rodiny, alebo priateľa na druhý svet. Kto takýto žiaľ ešte nepodstúpil, nemá dosť záujmu na reforme, tomu je všetko tak dobré, ako to je, najmä keď to má náter a nymbus vedecký, vedeckosti!

 

Ak smiem si dovoliť, vysloviť svoj náhľad, čo by sa za každú cenu malo v najkratšom čase do života uviesť v záujme celého národa, t.j. každého jeho úda, bolo by toto:

1. Na všetkých univerzitách obsadiť katedru profesora pre prírodoliečbu. Patričný profesor nesmel by byť taký lekár, ktorý popri medicínach upotreboval by kde-tu i nejaký Priessnitzovský obkladok, ale ktorý výlučne prírodoliečebne už od rokov, na pr. v niektorom sanatóriu, chorých uzdravoval (t.j. uzdraviť sa môže a musí sám chorý, lekár mu len k tomu pripomáha!).

2. Podobne na všetkých klinikách sriadiť oddelenie, kde by výlučne prírodoliečbou ošetrovali i akutne, i chronicky chorých. V krátkom čase by sa presvedčili, že jedine týmto spôsobom liečiť je výhodné ako pre chorých, tak i pre štát.

3. Za preboha nedovoliť zákonom rozšíriť isté výsady, práva lekárom, ich komorám, lež ich múdre pomaly obstríhať, lebo čo by lekári v záujme svojho náročitého živobytia chceli prevádzať, to by išlo o zdravie a život obecenstva.

4. Vyzdvihnúť nútené štepenie osýpok. To je nepotrebné a neoprávnené zasahovanie do osobnej svobody. Však kto chce a verí užitočnosti tejto povery, nech sa dá zaštepiť a zaočkovať; on bude chránený, o iných nech sa nestará.

5. Zaviesť alebo aspoň pripravovať svobodu ošetrovania (liečenia), ako je zavedená už dávno v Nemecku na veľký prospech obecenstva.

6. Pripravovať zoštátnenie lekárstva, hlavne v tom smysle, ako som to v svojej knižke „Počiatky domáceho liečenia“ na str. 169-171 narádzal. ... (Veď ja nenarádzam zoštátňovať takých lekárov, akí teraz sú, ale takých, ktorí by nežili z nešťastia, z nemocí obyvateľstva, lež z jeho dobrého zdravia. Tí moji štátni lekári by boli niekoľkonásobne lacnejší, štát, nemocenské pokladnice a jednotlivé rodiny zgazdovali by veľké milióny a obyvateľstvo by bolo o mnoho zdravšie, šťastnejšie.)

 

Memorandum predostreté pánu ministrovi zdravotníctva

dr. Jozefovi Tisovi dňa 18. januára 1928.

Uverejnené v 42. čísle Národných Novín, ročník 1928. (skrátené)

Ján Zigmundík, škôldozorca, nar. 1846

Odpoveď pána ministra zdravotníctva: žiadna.

 


Poznámka: Ako ráčite vidieť, požadovaná reforma zdravotníctva z roku 1928 je pravý opak tej, ktorá sa tu uskutočnila za ministra Zajaca. Súčasné zdravotníctvo speje k súkromníčeniu lekárov, sloboda liečenia sa obmedzila o nové lekárske osvedčenia, prírodoliečba sa vytláča a dostáva sa mimo zákon, finančná náročnosť liečenia sa zvyšuje. Očkuje sa povinne nielen proti osýpkam. Súkromní lekári v záujme výšky svojich platov budú mať tendenciu liečiť pacienta čo najdlhšie, na rozdiel od štátnych, ktorých výška platu by mohla závisieť od počtu úspešne vyliečených, nie od počtu liečebných úkonov. Byť chorým sa stane luxusom a bežný človek by si to nemohol dovoliť, nebyť povinného zdravotného poistenia všetkých, ktorého vyberanie posledná reforma sprísnila zavedením Ústavu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zdravý človek nebude v súlade so záujmom zisku lekára. Moderná lekárska veda vytvorí z nás spoločnosť chorľavých ľudí, z ktorých jedni sú neprestajne liečení a nevyliečení a druhí na nich zarábajú, aby zisky farmacetutického priemyslu a iných zdravotníckych firiem mohli narastať.

 

Ďalšie info – Zigmundík - http://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/kultura/osobnosti/zigmundik.htm

Priessnitz - http://www.info-jesenik.cz//mesto/historie/lazne.asp

http://www.priessnitz.cz/index.php?id=historie

https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/63_1816.html

http://priessnitz.jeseniky.org/text/historie.htm

Kneipp - http://www.putnici.sk/newsread.php?newsid=3351

http://www.austria.info/xxl/_site/sk/_area/463465/_subArea/463522/_subArea2/463566/index.html

Last Updated on Thursday, 26 October 2006 14:16
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie