Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Čo je to sloboda? PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
Ak zostanete v mojom Slove, poznáte Pravdu a Pravda vás vyslobodí.
Potom budete v Pravde slobodní. (Evanjelium Jána)
Nerobte iným to, čo nechcete, aby oni robili vám.
(Evanjelium)
Kto iných väzní, sám bude väznený. (Zjavenie Jána)

Ži a nechaj žiť.
 
Je nám, ľuďom, prirodzená túžba po slobode?
Čo je to vlastne sloboda?
Voľnosť pohybu tela, myšlienok, citov i ducha?
Jednota túžob a uskutočnení?
Schopnosť vnímať a realizovať rozmanitosť života?
Je opakom slobody útlak, väzenie duše?
Možno postaviť slobodu za najväčšiu hodnotu života?
 

Hoci určité obmedzenia pohybu nám dáva samo telo, aj naše duševné vlastnosti a nedokonalosti, predsa my sami seba väzníme oveľa viac svojimi myšlienkami, predstavami, presvedčeniami a zvykmi.

Slobodné partnerstvo (láska, manželstvo) nie je také, v ktorom sa partneri voľne rozchádzajú, ale také, v ktorom si partneri dávajú úplnú slobodu odísť, v ktorom sa nijako vzájomne neväznia a napriek tomu ich partnerstvo trvá a pevnie.

Slobodná spoločnosť nie je tá, v ktorej si každý robí, čo chce, ale tá, v ktorej si ľudia slobodu navzájom doprajú.
Sloboda ubližovať, utláčať, vykorisťovať, zotročovať, manipulovať, klamať nie je pravá sloboda, lebo zneslobodňuje iných ľudí.
Slobodné školstvo neväzní žiakov ťažkými úlohami, naopak, uslobodňuje žiakov tým, že im rozširuje ich obzor poznania a vedomostí. Robí to nenásilne, bez útlaku, bez nútenia, využíva prirodzenú túžbu po poznávaní okolitého sveta, ktorá je vlastná nielen ľuďom, ale aj zvieratám. Slobodné školstvo nevnucuje žiakom to, čo vedieť nechcú, ale prebúdza a rozvíja ich túžbu poznávať, odpovedá im na otázky a dáva im také úlohy, ktoré s radosťou zvládnu. Slobodné školstvo nevyvoláva v žiakoch známkovaním pocity viny, že nevedia to, čo v živote potrebovať aj tak nebudú. Namiesto známkovania nájde a ocení v žiakovi to, na čo má a v čom sa môže ďalej rozvíjať. Každý učiteľ, ktorý vyvoláva v žiakovi pocit viny za nevedomosť alebo ktorý núti žiaka učiť sa to, čo žiaka nebaví a z čoho nemá radosť, pácha na žiakovi násile, útlak a oberá ho o jeho slobodu.
Slobodné zdravotníctvo vždy oboznámi pacienta s rôznymi spôsobmi a alternatívami liečby a dá mu možnosť vybrať si alebo navrhnutú liečbu slobodne odmietnuť. Napríklad keď vám berú krv, nepovedia: ”Sadnite si, zoberieme vám krv”, ale: “Aby sme diagnostikovali vašu chorobu, potrebujeme rozbor vašej krvi. Vykonáme testy na to a to a to. Iné možnosti diagnostikovania sú tie a tie a tie. Súhlasíte s odberom krvi?” Lekár, ktorý neoboznámi pacienta so všetkými dostupnými spôsobmi liečby (vrátane takzvaných alternatívnych), pácha na pacientovi útlak a oberá ho o jeho slobodu. Tak isto lekár, ktorý neoboznámi pacienta so všetkými následkami a vedľajšími efektami liečby.
Slobodné právo v prvom rade chráni utáčaných, obmedzovaných a väznených pred utláčateľmi,  väzniteľmi, zotročovateľmi, agresormi, diktátormi. Každému dielčiemu zákonu z trestného práva je nadradený zákon slobody. Pokiaľ človek svojím jednaním nikoho neobmedzí, nemôže byť jeho čin klasifikovaný ako priestupok. Presne tak, ako to platí v cestnej premávke pri predbiehaní. Rovnako aj výška trestu je úmerná útlaku, ktorý bol vykonaný. Ak sudca udelí trest vyšší, než je miera spôsobeného útlaku, potom sa sudca sám stáva utláčateľom.
Slobodný trh nie je ten, ktorý umožňuje bohatým likvidovať chudobných dodávateľov a ovládať tak krajiny, ale ten, ktorý chráni slabších pred agresiou bohatých a mocných. Slobodný trh je vždy “fair trade”, teda spôsob získavania tovaru je transparentný a nie je postavený na útlaku a zotročovaní. Slobodný trh nevnucuje svoje výrobky reklamou, ale reaguje na skutočné požiadavky a potreby ľudí. Každá firma, ktorá reklamou presviedča o svojom výrobku/službe tam, kde o to spotrebiteľ nestojí, pácha násilie a útlak.
Slobodné náboženstvo nie je také, že každý si verí, čo sa mu zachce, ale také, že umožňuje ľuďom slobodne hľadať a nachádzať pravdu, uspokojenie a zmysel života. Nevnucuje takú či onakú vieru, nehustí náuku do hlavy, ale vytvára priestor, v ktorom ľudia sami prichádzajú k pochopeniu vecí, neprikazuje, ale ponúka zážitky a vysvetlenia, vytvára prostredie, v ktorom ľudia slobodne realizujú svoju prirodzenú túžbu po spiritualite. Každý, kto ľudí presviedča o nejakej ideológii, pácha útlak na ľuďoch. Nie presviedčať, ale inšpirovať, svedčiť sám za seba a o sebe, nie len slovami, ale hlavne životným štýlom. Slobodné náboženstvo umožňuje ľuďom pozrieť sa na veci z tej či onej strany, buduje v ľuďoch širokospektrálnosť, univerzálnosť, podporuje rozmanitosť, nie jednostrannosť.
Sloboda v minulosti nebola, ani dnes nie je samozrejmosť. Za slobodu treba bojovať. Napriek všetkým slovám o slobode a liberalizme stále žijeme v dobe silnej neslobody. Je to dané nedostatkom vnútornej slobody, ľudia sú zotročení nedostatkom mieru a dobra vo svojich srdciach.
Last Updated on Tuesday, 20 February 2007 10:04
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie