Samo - Boh Slovenov? Print
Written by Milan Rusko   
Samo - Boh Slovenov?
 
Samova ríša bol voľný zväzok slovenských kmeňov. Žili si pospolu a nepotrebovali kráľa, vedeli sa dohodnúť aj sami medzi sebou. Niečo podobné nachádzame aj u Izraela v dobe sudcov (v rokoch 1500 až 1000 pred Kristom). Izrael bol vtedy voľný zväzok 12 kmeňov. Izrael nepotreboval kráľa, pretože mali svojho Boha. Vládli im proroci, ktorí sa volali "vidci" (dnes vedci?), lebo "videli" veci skryté alebo sa volali "sudcovia", lebo podľa vôle Boha rozsudzovali, čomu sa venovať a čomu nie, dopytovali sa Boha a radili vo všetkých oblastiach, od hospodárstva, čo a kedy siať, prečo je neúroda alebo kam sa stratila zatúlaná ovca, cez politiku, ako sa brániť proti Filištíncom, riešenie susedských sporov až po duchovné otázky zmyslu života. Vidci a sudcovia nevládli tak, ako králi v okolitých národoch, nevyberali dane, nestavali si paláce, proste len dávali ľuďom správnu radu v správnu chvíľu a tým sa stávali autoritou.
 
Ja sám som
Boh Izraela sa volal JHVH, čo po hebrejsky znamená: Ja som, ktorý som. Alebo aj: Bol som, som a budem. Alebo len proste: Ja som, skrátene Som. Synonymom tohto mena Boha je aj: Len ja som, alebo Ja sám som. Skrátene Sám alebo Samo. Teda prečo by Samo nemohol byť Bohom Slovenov, rovnako ako Bohom Izraelcov? Tak, ako Boh JHVH viedol Izraelcov úspešne do boja proti Filištíncom, rovnako mohol slovenský Boh Samo viesť Slovenov do boja proti Frankom.
 
Fredegar
Keď sa franský kronikár Fredegar pýtal poslov: "Kto vládne v krajine Slovenov, že sa im podarilo oslobodiť sa z našej nadvlády?", povedali mu: "Tvrdia, že im nevládne nikto, len Boh, ktorého nazývajú Samo." No Fredegar neveril a premýšľal: "Aj nám predsa vládne Boh, no treba je aj kráľa. Iste je Samo ich kráľom, ktorého považujú za vtelenie Boha. No Sloveni sú národ nekultúrni a barbarskí, nevedia ani kraľovať, tak zrejme ich kráľom bude niekto z nás, múdrych, vzdelaných a kultúrnych Frankov. Asi jeden z mnohých našich kupcov, ktorí do krajiny Slovenov prichádzajú obchodovať a často sa priečia vôli nášho kráľa." A snáď takto vznikla viera, že Samo bol franským kupcom.
 
Samo mal mnoho synov a mnoho dcér, čo mohli byť proroci a prorokyne. Samo zabezpečil víťazstvo Slovenom v obrane proti Frankom, čo mohla byť správna rada v správnu chvíľu a tiež obrátenie vnútra Slovenov k Bohu, k pochopeniu princípov života.
 
Čo znamená Samo?
Nenapadlo vás, prečo sa slovo Samo (sám) podobá na Som (bytie)? A prečo Samo má význam v zmysle jedinosť, ale aj samočinnosť (autonómny pohyb)? To sú dva rôzne významy. Po grécky Samo sa povie Auto. Napríklad auto-mobil = samo-hyb. Auto-rita = samo-statnosť. Auto-nómia = samo-správa.
 
Samo - zdroj života.
Automobil (samohyb) znamená niečo, v čom pohyb pramení zvnútra, nie zvonka. Život môžme definovať ako niečo, čo sa hýbe samo od seba, teda príčina jeho pohybu je vo vnútri. Čo sa hýbe len vonkajšou silou, je mŕtve, čo sa hýbe samo od seba, to je živé. Ukážme na nejaké zviera alebo rastlinu a spýtajme sa: Ako sa to hýbe? Dostaneme odpoveď: Samo sa to hýbe. Teda Samo je Boh Života, Darca Života.
 
Snažme sa teda, aby sa to Samo v nás hýbalo a nie, aby sme boli hýbaní, teda mŕtvi.
 
Samo - stvoriteľ sveta.
Vyjdime si do prírody a spýtajme sa: Odkiaľ sa to tu všetko vzalo? Dostaneme odpoveď: Samo sa to vzalo. Ako to tu vzniklo? Samo sa to vzniklo. Analyzujme evolučnú teóriu a spýtajme sa: Ako sa to všetko vyvinulo? No predsa samo sa to vyvinulo. Zamyslime sa nad big-bangom a spýtajme sa, ako to vybuchlo? Samo sa to vybuchlo. Ako sa pospájali čiastočky energie do protónov, neutrónov elektrónov? Samo sa to pospájalo. Ako sa zhlukli atómy do organických molekúl bielkovín? Samo sa to zhlukli. Ako organické molekuly vytvorili fungujúci živý organizmus s kolobehom príjmu a výdaja energie? Samo sa to vytvorilo. Ako vznikli telesné bytosti, schopné uvedomovať si seba i svoje okolie? Samo sa to vznikli.
Samo-sa-to je japonská modifikácia slovenského Boha Samo.
 
Samo - udržovateľ sveta.
Ako funguje ľudské telo? Samo od seba funguje. Ako tlčie srdce? Samo tlčie. Ako dýchajú pľúca? Samo dýchajú. Ako sme sa vyvinuli v maminom tele? Samo sme sa vyvinuli. Ako nás napádajú básne a melódie? Samo nás napádajú. Ako prejde muž za svojou milovanou hory doly? Ani sám nevie, proste nejako Samo to prejde. Ako sme sa stretli s láskou svojho života? Bola to úplná náhoda, proste nejako Samo sa to stalo. Ako to, že voda z prameňa stále vyviera, rovnomerne a nikdy nevyschne? Že sa striedajú ročné obdobia a monzúny prichádzajú včas? Nuž, Samo sa to deje. Ako to, že svet trvá a trvá? Samo.
 
Samo - cieľ života.
Prečo konštruujeme a používame stroje? Lebo chceme, aby všetko išlo Samo, hlavne pokiaľ ide o ťažkú prácu. Čo je to šťastie, po ktorom túžime? Že Samo pečené holuby nám budú z neba padať? Že Samo sa rozhodneme, čo budeme robiť a to aj urobíme? Po čom túžia boháči, ak nie Samo vlastniť celý svet? Po čom túžia mocnári, ak nie Samo vládnuť nad všetkým? Po čom túžia rozkošníci, ako nie po Samom najslastnejšom pocite? Po čom túžiš Ty? Mať záhradku, domček a milovanú osobu Samo pre seba?
 
Samo - posledný sudca.
V stave blízkom smrti ľudia často vidia rekapituláciu svojho života. Akoby sa im premietal film, v ktorom vidia seba v životných situáciách, ale už nie z pohľadu svojho vtedajšieho malého ega, lež z nadhľadu objektívnej pravdy. Ako to, že zážitky, na ktoré už človek dávno zabudol, znova ožívajú? Ako to, že sa človek dokáže povzniesť nad seba samého? Ako sa toto v nás deje? Nuž deje sa to Samo.
 
Kedy je Samo bezmocné?
Starí ľudia hovorili: Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Tak je to so Samom. Máme prácu, ktorú máme vykonať, Samo sa to nevykoná. Samo sa to zemiaky nenasadia, samo sa to neokopú, samo sa to nevyhrabú. Samo sa to dom nepostaví, Samo sa to oblečenie nevyrobí. Toto všetko musí človek urobiť svojou usilovnosťou. Keby sa to úplne všetko urobilo Samo, bol by tu bezproblémový raj a možno by ľudia začali vymýšľať iné problémy. Preto aj mnoho ľudí neverí v Samo. No napriek tomu ľudské telo funguje Samo, kolobeh vody, slnka, vetra v prírode funguje Samo, zem sa krúti okolo slnka Samo-činne, ľudia sa rodia a umierajú Samo-voľne. A keby sme neboli toľko ustarostení o to, čo bude zajtra, viac by sme videli, ako to tu napriek všetkej našej snahe aj tak funguje Samo. Samo je beťár, lebo vytvára ilúziu, že neexistuje, že len to máme, čo si my sami urobíme. No aj v tom je skryté Samo, že to všetko urobiť aj vieme a dokážeme. Sústredíme sa na to, čo treba, usilujeme sa, no a potom to už ide Samo. No ak sa neusilujeme, ani Samo sa neusiluje. Bez práce nie sú koláče, bez snahy nie je výsledok. No keď máme správnu snahu, odkiaľ sa vzali koláče? My sme spôsobili, že koláče nakysli? Že sú chutné? Veď my ani nevieme, čo je to tá chuť, nepoznáme molekuly všetkých chutí, ako by sme mohli my dať koláčom chuť? Samo dalo aj chuť aj všetko, my sme sa len pričinili. To aby Samo nebolo tak samo, tak sa s nami delí.
 
Ako poznať Samo?
Čím viac človek žije úprimne a robí buď to, čo ho baví alebo to, čo je naozaj nevyhnutné urobiť, tým viac si uvedomuje Samo. Keď ma baví tancovať, viem, že to Samo ma baví. Keď ma baví poznávať, viem, že to Samo niečo vo mne chce poznávať veci okolo mňa. Keď niečomu rozumiem, viem, že je to Samo-zrejmé. Keď ma baví tvoriť, viem, že to Samo tvorí, veci mi akosi Samo spod rúk vychádzajú. A keď mi horí pod zadkom, viem, že treba hasiť. Uhasil som to ja, či sa to uhasilo Samo? Nuž aj ja, aj Samo. Nemal som proste na výber, bolo Samo-zrejmé, čo musím urobiť. Čím viac človek žije úprimne, tým viac poznáva Samo.
 
Samo-zrejme, nech je všetko všetkým Samo zrejmé. Nech Samo im zreje hrozno, múdrosť, dobro, aj všetko, čo sami zasiali. Všetkým, ktorí sú Samo-statní, nech v živote sa všetko Samo od seba darí. Nech sú v živote čím viac zruční, a tým viac uvidia, že to všetko ide aj Samo, s naším pričinením.
Last Updated on Thursday, 26 October 2006 14:16