V noci 20./21. augusta 1968 Print
Written by Milan Rusko   

V noci 20./21. augusta 1968

bola u nás prirodzená ľudská túžba po slobode rozšliapaná pásami tankov. Veľkí a mocní nemohli dovoliť, aby malí a bezvýznamní vzali svoj život do svojich vlastných rúk. Za prázdnymi frázami o ľudovej demokracii v skutočnosti číhalo otroctvo a bezpodmienečná podriadenosť mocnosti Východu. Slobodu z ľudských sŕdc však vymazať nemožno. Zostala, len sa stiahla z ulíc a verejných priestorov. Alexander Dubček a jeho kamaráti sa zapísali do svetlej histórie ľudstva. Ľudia celého sveta uvideli, že nie je podstatné, akú kto vyznáva ideológiu alebo náboženstvo, ale to, či má dobré srdce. Tak ako v iných krajinách sveta, aj u nás dokázala ľudskosť vystúpiť svojským spôsobom a nenásilne sa postaviť proti útlaku a neľudskosti. Keby vám vopred povedali, že vaše úsilie skončí pod pásami tankov, urobili by ste to znova? Ja áno. Čo keď žijeme dlhé roky práve pre ten jediný okamžik záblesku najjasnejšieho svetla a dokonalej slobody? Kým to nemáme, hľadáme to a keď to nájdeme, potom celý život na to spomíname, v tom žijeme a ono to žije v nás.

 

Na námestí v Banskej Bystrici bola vtedy smerová značka: Moskva 5000km. Boli tu heslá ako: „Zatvárajte sliepky, husy, prichádzajú bratia Rusi.“ Ľudia prejavili nezvyčajnú dávku zmyslu pre humor, solidaritu. Jeden spoločný nepriateľ dokázal neuveriteľne zjednotiť celú spoločnosť. Ten zážitok humoru, solidarity a jednoty stál aj za celé obdobie „normalizácie“. 21 rokov, kedy sme boli „normalizovaní“ a najatými žoldniermi s perami presviedčaní, že naša túžba po slobode nie je „normálna“.

 

Ako je to so slobodou dnes? Uskutočnili sme ideál slobodnej spoločnosti, o ktorej sme snívali od jari 1968? Tu je zoznam „slobôd“ dnešnej doby (otvorený diskusii):

 

1. Slobodné zdravotníctvo

Dnešné zdravotníctvo zožerie veľmi veľa finančných zdrojov a ešte nemá dosť, pri tom farmácia je po zbraniach a drogách tretím najvýnosnejším odvetvím. Zámerne sa potláčajú prirodzené metódy liečby a upadajú do zabudnutia, lebo sa na nich nedá veľa zarobiť. Tisícročiami overená prírodoliečba je označovaná za nevedeckú. Za vedeckú je považovaná len materialistická medicína pokladajúca človeka za hmotu a neuznávajúca oživujúceho a uzdravujúceho Ducha, pretože súčasná veda Ducha ešte neobjavila. Za vedecké sa považuje len regulovanie života zvonka jedovatými a neprirodzenými chemickými látkami, no rozvíjanie životaschopnej energie Ducha Života v nás je označované za šarlatánstvo. Lekári prisahajú 2400 rokov starú Hippokratovu prísahu, no Hippokratovu liečbu neovládajú, ani jej nerozumejú. Prírodoliečitelia sú prenasledovaní pri najmenšej chybe, chyby lekárov sa prechádzajú bez povšimnutia. Vykonávanie prírodoliečby sa pomaly ale iste dostáva mimo zákon. Povinným zdravotným poistením prispievajú k zisku bohatým farmaceutickým spoločnostiam aj tí, ktorí sa o svoje zdravie starajú vzorne. Povinným očkovaním detí z nás urobili nesvojprávne stádo dobytka vo veľkovýkrmni. Modernou pseudovedeckou materialistickou alopatickou medicínou sme zotročení viac, než Stalinom, no ľudia si to nedokážu uvedomiť, lebo tu nemáme rádio Skutočne Slobodná Európa.

 

2. Slobodné školstvo

V školstve vládne čisto materialistický prístup. Učenie je založené na vytváraní podmienených reflexov a asociácií, čo dáva široký priestor pre manipuláciu s ľuďmi. Duchovná podstata človeka a múdrosti sa vôbec neberie do úvahy. Od útleho detstva sme povinne vystavení nutnosti učiť sa tak, ako iní pískajú. Pod nátlakom strachu zo zlej známky a pocitu viny z nevedomosti sa deťom vnucujú vedomosti o ktoré nestoja a tým je v nich potláčaná prirodzená túžba po poznaní, ktorá je vlastná každému živému tvoru včítane zvierat. Takto sa z ľudí vychovávajú buď podlízaví karieristi alebo zakríknutí chudáci alebo neovládateľní rebeli a kriminálnici. Sebavedomý, samostatný, chápajúci človek nie je cieľom tohto školského systému. Obeťami materialistického násilného školstva sme všetci, vrátane učiteľov.

 

3. Slobodné informácie

Najvýznamnejšie informačné zdroje hovoria a píšu akoby si z oka vypadli. Diskusia a rozmanitosť názorov existuje len vrámci povolených hraníc. Množstvo zaujímavých informácií z celého sveta sa účelovo zamlčiava a nepodstatné informácie sa účelovo zveličujú. Vlastníkmi informačných médií sa stávajú najbohatšie korporácie, ktoré vtláčajú ľuďom svoju predstavu sveta a otrockého konzumného života. Falšuje sa história, dezinterpretuje sa súčasnosť, sme slepí k budúcnosti.

 

4. Slobodná ekonomika

Koncentrácia kapitálu a moci v rukách úzkej skupiny spôsobuje chudobu širokých más. Človek bez prostriedkov, bez pôdy, bez zručností obrábať pôdu je odkázaný na vlastníkov a stáva sa ich otrokom. Ak chce začať podnikať, musí si požíčať z banky a splácať úroky. Banky bez toho, že by vytvárali reálne hodnoty, prichádzajú k obrovským ziskom a stávajú sa chrámamy dnešnej doby. Ľudia, ktorí hodnoty tvoria, žijú naopak často v chudobe.

 

5. Slobodný terorizmus

Mocní si to rozhádzali s neoblomnými a obyčajní teraz musia za to trpieť. Pažravosť mocných a neústupnosť tvrdohlavých vyvolala vojnu, v ktorej umierajú nenásilní a poškodzovaní sú slušní. Pre mocných sa potenciálnym teroristom stáva každý človek, lebo akákoľvek ľudskosť ohrozuje ich postavenie, pokiaľ ich moc spočíva na ovládaní iných, nie seba a pokiaľ ich bohatstvo spočíva na okrádaní bezmocných, nie na stave ich vnútra.

 

6. Slobodné murárstvo

Slobodu murárom chrámu Ducha Života v sebe samom a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí neväznia a nezotročujú iných!

 

7. Slobodná spoločnosť

Spoločnosť, v ktorej za úroveň života považujú množstvo hrubého domáceho produktu, je skrz-naskrz materialistická a konzumná. Spoločnosť hľadajúca uspokojenie v nadspotrebe vonkajších hodnôt nemôže byť šťastná ani slobodná, lebo sloboda sa nachádza v nás samých, v Zdroji Života, ktorý je tajomstvom pre dnešnú vedu a záhadou pre dnešného človeka, no zdrojom radosti pre tých, ktorí ho našli. Je to však dobre, že je to tak, ako to je. Ľudia a planéta Zem si potrebujú naraziť nos o dno, aby pochopili, že tadiaľto cesta k nebesiam nevedie.

 

Nože, nedajme sa „normalizovať“, skúsme uskutočniť slobodu tam, kde ešte nie je a uvidíme, z ktorej svetovej strany priletia tanky tentokrát. J

 

Last Updated on Thursday, 26 October 2006 14:16