Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Spiritual development University of life World peace Izrael – vyvolený národ alebo teroristický štát?
Izrael – vyvolený národ alebo teroristický štát? PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   

Izrael – vyvolený národ alebo teroristický štát?

 

Čo iného je terorizmus, ak nie zabíjanie nevinných civilistov? Čo iného je štátny terorizmus, ak nie terorizmus iniciovaný vládou? Desiatky až stovky mŕtvych obetí civilistov v Bejrúte – to je obraz našej civilizácie a spôsob riešenia konfliktov? Hizballáh uniesol dvoch izraelských vojakov, aby ich vymenili za svojich zajatcov držaných v izraelských väzniciach. Čo bránilo izraelskej vláde uskutočniť výmenu? Prečo museli zahynúť nevinní ľudia? A prečo musí byť ničené mesto, už viackrát Izraelom zničené a ľuďmi znova budované? Prečo musí trpieť Libanon, ktorý je vzorom slobody v arabskom svete a mierového spolunažívania ľudí rozličných náboženstiev? Dokedy bude vládnuť vo svete politika násilia a pomsty a nie medzinárodné právo, rokovania a mierové dohody?

 

Bombardovanie Bejrútu sa uskutočnilo tesne pred začatím každoročného medzinárodného festivalu kultúrneho leta. Do Bejrútu pricestovali umelci, speváci a herci z celého sveta. Festival musel byť kvôli útokom zrušený a hostia húfne zo strachu o svoje životy odchádzali domov. Bála sa snáď izraelská vláda, že by na festivale medzinárodná verejnosť odsúdila politiku Izraela? Bol únos izraelských vojakov len zámienkou na útok, aby zamedzili medzinárodnému stretnutiu?

 

História.

Štát Izrael vznikol po druhej svetovej vojne s podporou OSN ako priestor, kde sa budú Židia cítiť doma, kde nebudú utláčaní, odmietaní a prenasledovaní. Jeho vznik bol však vyhlásený jednostranne, bez dohody s Arabmi a od svojho vzniku dodnes je preto v trvalom vojnovom konflikte s okolitými arabskými štátmi, aj s Palestíncami. Od roku 1969 Izrael anektoval východný Jeruzalem a okupuje palestínske územia, čím hrubo porušuje podmienky OSN pre vznik štátu Izrael. Na území určenom pre Palestínsky štát buduje židovské osady, ovláda zdroje vody, hlavné cesty a strategické miesta. Vyľudnil celé palestínske dediny na izraelskom území a ich obyvateľov vyše 50 rokov drží v Palestíne v utečeneckých koncentračných táboroch v stiesnených podmienkach, kde vyrastajú kriminálnici a teroristi. Nedovolí ľuďom vrátiť sa a znovu vybudovať svoje dediny. Obyvatelia okupovanej Palestíny nesmú navštíviť Jeruzalem, hoci je to posvätné miesto pre moslimov aj palestínskych kresťanov. Každá izraelská osada na palestínskom území, ako aj niektoré kibutze na izraelskom území sú v podstate vojenské tábory, ohradené ostnatým plotom a strážnymi vežami, s protitankovou vstupnou bránou, každý obyvateľ má vlastnú zbraň a je v trvalej bojovej pohotovosti. Podobne ako kedysi žili ruskí kozáci – čo dedina, to vojenský tábor. Pre Európana je zarážajúce sledovať, ako sa medzi mierumilovnými neohradenými palestínskymi dedinami nachádzajú takéto vojenské tábory, ozbrojene chrániace posvätné miesta židovskej viery.

 

Izrael a mier.

Má niekto právo budovať si svoj domov tak, že berie domov iným? Je pravým mierom ten, ktorý sa musí udržiavať silou zbraní? Je súčasný štát Izrael svetlom židovského národa alebo jeho temnou stránkou? Libanonsko-Izraelská hranica je dnes nepriechodná pre turistov. Ako celá izraelská hranica je chránená viacerými ostnatými plotmi, odstreľovacím priestorom a širokým pásom piesku, pravidelne uhládzaným, aby bolo vidieť stopy narušiteľov hraníc. Napriek tomu cítiť na nej silnú túžbu po budúcom mierovom usporiadaní. V Metulle na hraničnom priechode je malý pomník, kde uprostred ostnatého drôtu, rozbitých vojenských prilieb a zhrdzavených zbraní je kameň s citátom z Biblie: „Ľudia prekujú svoje meče na pluhy a nebudú sa viac učiť vojne.“ Škoda, že si to tam nechodí čítavať izraelská vláda. Škoda, že mierumilovný prezident Jicchak Rabin bol zavraždený židovskými radikálmi...

 

Vyvolený národ.

V židovskej štvrti starého Jeruzalema je nápis: „Boh je sionista, lebo si vyvolil Izrael za svoj ľud, Jeruzalem za svoje sväté mesto a vrch Sion za príbytok kráľa Dávida.“ Izrael všetko svoje agresívne správanie zdôvodňuje svojou vyvolenosťou Bohom. Myslia si, že čokoľvek činia, je správne a dobré, lebo tak to chce Boh. A čo je to vyvolenie? Jeruzalem znamená jeru-šalajim, miesto pokoja. Vyvolený je ten, kto šíri pokoj a dobro, nie ten, kto šíri nepokoj, kto utláča iných, kto vraždí nevinných. Vyvolený je ten, kto je iným užitočný k dobrému, nie ten, kto druhých zotročuje pre vlastnú potrebu. Nie ten, kto svoje náboženstvo považuje za nadradené ostatným, ale ten, kto vďaka svojmu náboženstvu je na prospech všetkých.

 

Nech si každý národ, každé náboženstvo a každá cirkev myslí, že práve oni sú tí vyvolení, ktorí zachránia svet. Ale nech svoju vyvolenosť dokazujú dobrými skutkami, nie zlými. Nech sú pre svet svetlom, nie pohoršením. Nech budujú sväté mesto mieru, kam každý človek môže prísť a načerpať pokoj, dotknúť sa večnosti a Boha, nájsť zmysel života a zmysel existencie seba samého. Nech je takýchto miest na zemi čo najviac a všetky nech medzi sebou súťažia o to, ktoré poskytne najviac dobra ľuďom. Nevraživosť a sváry nech ustúpia v prospech vnútorného budovania nového mierového ľudstva, bez rozdielu rasy a náboženstva. Takto si predstavujem sväté mesto Jeruzalem. Súčasný Jeruzalem, hoci má k tomu predpoklady, má od tohto cieľa veľmi ďaleko, pre násilie, ktoré je okolo neho.

 

Antisemitizmus.

Dúfam, že ma neobvinia z antisemitizmu, keď píšem kriticky o Izraeli. Nie som antisemita, veď mierumilovných semitov, Arabov aj Židov, mám rád. Nemám rád len násilie a útlak. Dokonca aj izraelských vojakov mám rád, sú to veľmi priateľskí ľudia ochotní Európanovi vždy pomôcť, na okupovaných územiach sú ochotní ubytovať ho aj v kasárňach. Každý Európan je pre Izraelca vzorom kultúrnosti, k Európe pohliadajú mnohí s úctou a s rešpektom ako ku svoju kultúrnemu vzoru. Antisemitizmus je druh rasizmu, rovnako ako znevažovanie iných národov a náboženstiev. Nenávidieť Žida preto, že je iný, než my, je rovnako choré, ako nenávidieť iné náboženstvá, pretože vysvetľujú svet inak, rovnako choré, ako neznášať na človeku iné zvyky alebo inú farbu pokožky.

 

Sionizmus.

Ani Sionizmus nie je zlý. Veď aj ja som sionista, lebo verím, že každý človek raz vyjde na vrch Sion v Jeruzaleme, aby uvidel živého Boha. Je mnoho judaistov, zanietených sionistov, ktorí považujú dnešný štát Izrael za najväčšiu prekážku skutočnému sionizmu, pre jeho násilnú povahu. Pravý sionizmus je o presvedčení, že z vrchu Sion v Jeruzaleme vyjde spása do celého sveta. Spásou sa samozrejme nemyslí zotročovanie ľudí jedným náboženstvom, ani vnucovanie nejakých náboženských obradov alebo príkazov. V pravej spáse nie je žiadne miesto pre akékoľvek násilie, už aj presviedčanie ľudí o nejakej viere je násilím. Pravá spása je vo vnútornom oslobodení človeka, v získaní pravej slobody a pravej radosti zo života tým, že sa človek priblíži k Slovu-Myšlienke, ktorá vytvorila a udržuje svet. My vidíme okolo seba veci, ktoré nevytvolia ľudská ruka, tušíme, že nemohli vzniknúť náhodným pospájaním atómov, ale Slovo-Myšlienku, ktorá toto všetko vytvorila, tú nevidíme. My sami sme tým Slovom vytvorení a predsa to Slovo nechápeme, sme jeho súčasťou a predsa mu nerozumieme. Nielen judaizmus, kresťanstvo a islam, ale všetky veľké náboženské systémy a filozofie sveta hovoria o tom, že táto tvorčia myšlienka je vo svojej podstate DOBRÁ a že vychádza z večnej blaženosti a smeruje zase len k nej. Ľudia sa môžu zjednotiť s touto myšlienkou tým, že ju budú hľadať cez pokoj a dobro. Tí, ktorí si očistia srdce od nespravodlivosti, zlosti, násilia, nespokojnosti, strachu, nepokoja a od všetkej temnoty, tí objavia Slovo Života v sebe samom, naladia sa na Myšlienku, ktorá stojí na počiatku všetkých existujúcich vecí, pochopia Zmysel žitia a bytia a nájdu prameň pokoja a večnej radosti, zdroj životnej energie a truhlicu skrytých pokladov Ducha. A to je ten pravý vrch Sion, okolo ktorého sa rozprestiera sväté mesto pokoja – Jeruzalem. Fyzicky môže byť takéto mesto vybudované kdekoľvek na zemi, teda určite aj v Jeruzaleme. A ľud, ktorý je zhromaždený okolo Sionu v Jeruzaleme, nazýva sa svätý národ Izra-el – bojovník boží. Je to odvážny bojovník, ktorý bojuje pokojom a nenásilím za pokoj a dobro pre všetkých ľudí. Bez ohľadu na to, z akej rasy alebo náboženstva pochádza, spočíva vo vnútornom pokoji a preto nekoná skutky násilia, neubližuje nevinným, naopak, svojím pokojom je užitočný mnohým. So svojimi susedmi vychádza v mieri. Aj keď oni na neho útočia, on neútočí, aj keď ho prenasledujú, on im želá pokoj, lebo už vie, čo je sveta základom. Nie je ako padajúca stena, ale pevne stojí v Pravde, ktorá nie je slepou vierou, ale poznaním skutočnosti. Nie je ako nazaplniteľná jama, ale je naplnený Dobrom, ktoré je prazákladom všetkého, čo je. A keďže je naplnený dobrom, nerozsieva okolo seba zlo, hoci mnohí ho za zločinca považujú už len preto, že je proste iný, než býva zvykom. Počítajú ho medzi zločincov, hoci nič zlého nerobí, ba práve preto, že odmieta páchať zlé veci ako ostatní. Jeho poznanie pravdy považujú za náboženské bludy a jeho dobrotu za slabosť. Napriek tomu on vie, že to všetko tak má byť, aby tí, ktorí sa povyšujú boli ponížení a tí, ktorí sa ponižujú boli povýšení. Aby mocní ukázali sa ako bezmocní a bezmocní aby dosiahli víťazstvo. Aby múdri ukázali sa ako bezradní a prostoduchí aby pochopili pravdu. Aby pravda zvíťazila po tom, čo sa zdalo, že je už úplne porazená. Aby lož padla po tom, čo si vybudovala zdanlivo nezničiteľný hrad. Lebo tak to chcelo Slovo, ktoré je počiatkom, prítomnosťou aj koncom, hoci samo je bez počiatku a bez konca.

 

Zdá sa vám takýto druh sionizmu neprijateľný? Nevadí, predložte svoj návrh a diskutujme. Bez násilia, slobodne. Lebo pravda sa nachádza tam, kde sa ľudia hľadajúc spoločné dobro v pokoji zhodnú.

 

Záver.

Pokoj a mier pravému Izraelovi a všetkým jeho susedom. Hanba falošnému Izraelovi, ktorý rozsieva nenávisť, nepokoj, teror a agresiu. Mier v duši patrí tým, ktorí šíria pokoj. Nepokoj v duši patrí tým, ktorí škodia životu nevinných.

Last Updated on Thursday, 26 October 2006 14:16
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie