Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
O útlaku a slobode PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
O útlaku a slobode
Cítite sa byť utláčaní?
Útlak ekonomický, mocenský, psychologický.
Aký je rozdiel medzi psychickým nátlakom a psychickou manipuláciou?
(Manipulácia je prefíkanejšia.)
Ako utláčame iných svojimi predstavami o nich, svojimi očakávaniami?
Ako prijímame iných takých, akí sú?
Ako prijímame seba samého a svoje nedokonalosti?
Ako nás utláčajú spoločenské konvencie a zvyky?
Ako nás utláča strach z vyradenia zo spoločnosti,
strach z odmietnutia, strach zo zavrhnutia?
Existujú utláčateľské povahy ľudí?
Prečo niektorí potrebujú iných utláčať?
V čom my sami robíme nátlak na svoje okolie?
 
 
Je na to také heslo: "Kto iných väzní, sám bude väznený". To je presne o útlaku. Ak máme požiadavky a očakávania na iných, utláčame ich. Ak dávame iným slobodu, oslobodzujeme aj seba samého. 
 
Ak mi teda chcete pomôcť, naučme sa spolu rozlišovať, kedy si človek stojí v pravde a kedy ju chce vnucovať iným. Naučme sa, nech nikoho nerozčuľuje, ak je ten druhý sám sebou a naučme sa byť sami sebou. Naučme sa dopriať si navzájom aj sebe samému úplnú slobodu. Tak odstránime útlak spomedzi seba a zo seba a vytvoríme krajší svet, v ktorom život bude mať väčšiu hodnotu. Toť koniec mojej prosby o pomoc.
 

Sokrates
To bol taký chlap, ktorý nebol vôbec zlý človek, neublížil by ani muche. Ale bol milovník pravdy. Na diskusiách u seba doma naučil mládež klásť otázky, aby hľadali pravdu. A mládežníci prišli domov a pýtali sa rodičov na všelijaké divné veci. Boli to najjednoduchšie otázky, ale rodičov privádzali do rozpakov, lebo tí sa nikdy nazamýšľali nad motívmi svojho konania, konali len akosi automaticky, zo zvyku, podľa módy, podľa spoločenských konvencií. Deti otázkami odhaľovali pravdu, skrytú a potláčanú úprimnosť a pravda rodičom oči klala. Tak sa milí rodičia nahnevali a zažalovali Sokrata na súd, že kazí mládež, že zavádza nové božstvá a že neuznáva tradičných bohov. Sokrates odmietal všetky obvinenia sudcov, stál si za tým, že učil mládež len hľadať a milovať pravdu. Odmietol sa pokoriť a byť poslušný, odmietol byť zmierlivý so lžou. No a keď si ako trest za svoju činnosť sám vymeral to, čo v Aténach bývalo najväčšou poctou, akú dostávali len olympijskí víťazi, to už rozčertil aj tých sudcov, ktorí spočiatku boli na jeho strane. Odhlasovali mu teda smrť. Je to proste tak: Pravda oči kole.
 
Pravdaže, Aténčania sa čoskoro po poprave Sokrata spamätali a oľutovali, čo spáchali. Žalobcov a nespravodlivých sudcov poslali do vyhnanstva. No ako by sme sa zachovali my dnes? Má PRAVDA v našej spoločnosti miesto, či sme ju pochovali pod zem? Čo víťazí v našich srdciach? Spoločenské konvencie a pretvárka, či úprimnosť? Doprajeme úprimnosť sebe a doprajeme ju aj iným? Alebo ju potláčame a utláčame, len aby sme vyzerali spoločensky prijateľne?

Prosba o pomoc
Potrebujem pomôcť s útlakom. Sú ľudia, ktorí ma utláčajú. Niektorí bezohľadne ničia prírodu. Keď bezohľadne ničia stromy, to akoby ničili moje pľúca. Keď znečisťujú vodu, to akoby otravovali moju krv. Prečo to robia? Pre vidinu vlastného zisku. Iní utláčajú ľudí. Napríklad rodičia nútia svoje deti k niečomu, čo nechcú. V partnerstve chce jeden meniť toho druhého. V ekonomike chce jeden druhého čo najviac ozbíjať, v politike sú ľudia klamaní. V takomto svete necítim sa dobre a trpím. Naučil som sa už, aby sa tieto veci netýkali mňa osobne, naučil som sa nenechať sa utláčať. Ale stále mi chýba spoločnosť ľudí, ktorá funguje bez útlaku. Kto mi chcete pomôcť, pridajte sa. Je treba naučiť sa nedať sa utláčať a neutláčať. Vedieť si pevne stáť vo svojej pravde, za svojimi pocitmi, za svojou jedinečnosťou a dopriať to isté slobodne každému. Neklásť iným požiadavky, čo by mali alebo nemali robiť. Neočakávať od iných, lebo už aj samotným očakávaním im berieme ich úprimnosť a utláčame ich svojimi predstavami o nich. Oni však majú svoj život a naše predstavy o ich živote môžu byť skreslené.
Last Updated on Tuesday, 20 February 2007 10:06
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie