Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Univerzita života Čo je to Škola života?
Čo je to Škola života? PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
Čo je to Škola života?
 
Je to projekt, ktorý som vymyslel kedysi sám pre seba, aby som sa popasoval s holým životom, s jeho problémami a otázkami. Keby v živote neboli problémy, nebolo by treba na život žiadnej školy. Ale život vždy niečo prináša, okrem radostí aj starosti, okrem schopnosti aj neschopnosť, okrem sily aj slabosť a tak vždy sa je čomu učiť a vždy je čo prekonávať. A hlavne je tu prirodzená ľudská túžba po poznaní a po šťastí.
 
Škola života je projekt na vytvorenie priestoru, v ktorom rastieme, zdokonaľujeme sa smerom ku krajšiemu životu, nie ani tak nejakými manuálnymi či rozumovými zručnosťami (na to sú iné školy a je ich dosť), skôr pochopením života v jeho celku. Škola života je teda cestou vnútorného a duchovného rozvoja oslobodenou od akejkoľvek ideológie a viery a zameranou priamo na život a jeho kvalitu.
 
Základným heslom školy je zhodou okolností moje vlastné maturitné heslo: "Život je krásny, len ho treba vedieť žiť."
 
Nie je sám život tou školou?
 
Určite aj sám život je školou, učíme sa situáciami, do ktorých sme postavení. Ale predsa len všelijakých škôl máme u nás veľa, no nikto nepovie, že len sama prax je školou. Prečo? Pretože v praxi už človek musí vedieť problémy riešiť. Aby sa to naučil, treba sa stíšiť, zamyslieť, nie byť priamo hodený do víru a plávaj. Škola je teda prostredie, priestor, v ktorom môžme robiť chyby, môžme hľadať riešenia. V ktorom nikto po druhom nič nechce, v ktorom je čas všetko si rozobrať do hĺbky, precítiť, prežiť...
 
Aké informácie chce škola učiť?
 
V škole nikto nikoho nemá presviedčať o nejakých pravdách, tu sa o všetkom len diskutuje. Tu sa pravda hľadá cez vzájomné zdieľanie. Nikto nemá na pravdu monopol a každý má právo na vlastnú cestu, vrátane omylov. Informácie sú teda naše vlastné reálne zážitky a pochopenia. Aj náboženská či iná viera je zážitkom, ale je to zážitok viery, nie zážitok pravdy. Pochopenie a viera sú dve rôzne veci. Viera je zážitok, ale len poznanie je pravda. A nad tým ešte stojí šťastie, ako náš pocit spokojnosti so životom, prežívanie krásy a zmysluplnosti žitia.
 
Ako chce škola učiť?
Verím, že skutočná a pravá komunikácia medzi ľuďmi je postačujúce kritérium vyučovania. Veď čo iného je učenie na všemožných skolách, ak nie to, že skúsenejší a znalejší zdieľajú svoje skúsenosti a znalosti iným? Teda zdieľanie a komunikácia úplne stačí, netreba žiadnu vieru, netreba žiadnu ideológiu, veď tieto veci len ľudí rozdeľujú a často aj odvádzajú od pravdy. Samozrejme viera každého sa rešpektuje. Viera je užitočná, pokiaľ prispieva ku kvalite života.
 
Aká má byť komunikácia?
Ale naučiť sa skutočnej komunikácii je problém. Ľudia sú vnútorne rozhádzaní, nevypočutí, cítia sa byť nepochopení, sami sú neschopní pochopiť iných, sú zranení, ubolení, bolo im ublížené, sú nedôverčiví, neznášanliví, v inakosti vidia svoje vlastné ohrozenie, sú neistí, v hľadaní životnej istoty pomýlení, častokrát si zamieňajú svoju slepú vieru za pravdu. Proste po duchovnej stránke je naša spoločnosť chorá a niet poriadneho lekára, ktorý by ju uzdravil. Ja osobne považujem práve komunikáciu za prostriedok uzdravenia celej spoločnosti. A nielen to, komunikácia je aj duchovnou cestou. Ak ku správnej komunikácii s ľuďmi pridáme aj komunikáciu s prírodou, s naším anjelom strážnym, s naším lepším ja, s vesmírom, s Bohom (podľa vlastnej ľubovôle), či proste s niečím transcendentným, čo nás presahuje a čo presne ešte nechápeme, staneme sa otvorení voči univerzalite vesmíru, staneme sa chápajúcimi život a vesmír, staneme sa skutočnými obyvateľmi priestoru a času Života, bez zlosti a bez nenávisti ku čomukoľvek, bez strachu z čohokoľvek, bez túžby ovládať iných, slobodní a nezotročení, rešpektujúci vesmír aj inakosť každého človeka, vrátane seba samého, poznajúci svoje miesto v tomto priestore a čase. Tak sa komunikáciou staneme skutočným Človekom a okolo seba dokážeme vytvárať nový svet, postavený bez vecí, ktoré život v nás ubíjajú a ničia.
 
Toto všetko sa dá docieliť samotnou komunikáciou, ktorá nie je postavená na nejakej viere v niečo, ale na úprimnosti srdca a na túžbe po porozumení si navzájom. Komunikácia je cestou pravdy a lásky v praxi. Stačí len v sebe odblokovať falošnosť a neznášanlivosť, nájsť vo vlastnom vnútri úprimnú pravdu a nepokryteckú dobrotu. To je cesta.
Last Updated on Thursday, 26 October 2006 14:16
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie