Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Odkazy PDF Print E-mail

Analýza voľne pohodených odpadov

Prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu

Last Updated on Saturday, 08 January 2011 09:08
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie