Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Waste and biowaste Waste and biowaste Triedený zber na školách
Triedený zber na školách PDF Print E-mail

Ako ušetriť na odpade a ako viesť žiakov k systematickému triedeniu


Vaše poplatky za odpad neustále stúpajú a tento trend sa s veľkou pravdepodobnosťou nezmení ani v najbližších rokoch. Pritom produkcia odpadu sa dá znížiť až o 60 – 70 %! Kľúčom je dôsledné triedenie odpadov vyprodukovaných vo vašej škole. Triedením nielen že znížite množstvo odpadu, za ktorý musíte platiť, ale naopak, za vytriedené suroviny môže škola získať ďalšie finančné prostriedky. Navyše permanentný triedený zber vedie žiakov k dôležitému návyku separácie, ktorý sa v súčasnosti stáva potrebnou súčasťou spoločenskej gramotnosti jedinca.

Cieľom triedeného zberu je obmedziť tvorbu odpadu na školách a viesť žiakov k separácii odpadu, ktorá je prirodzenou súčasťou života a starostlivosti o životné prostredie vo vyspelých krajinách.

Organizovanie zberu papiera dvakrát ročne kontajnerovým spôsobom nie je dostatočné. Systematickým triedením počas celého roka by sa mal v žiakoch resp. v ostatných zamestnancoch školy vypestovať návyk, že žiadny papier, hliníkový obal, „tetrapak“, PET – fľaša, príp. iná surovina nepatria do koša.

Triedením môže škola ušetriť finančné prostriedky za likvidáciu komunálneho odpadu. Základné a stredné školy v Dubnici nad Váhom zaplatili za odvoz odpadu po zavedení triedeného zberu (vrátane kompostovania bioodpadu) priemerne o 16 % menej. Do finančných prínosov triedenia treba zahrnúť aj peniaze za vytriedené suroviny.

Informačný leták pre školy - stiahnuť PDF [620 kB]

Informácie o zavedení, priebehu, ako aj o výsledkoch triedeného zberu na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene počas školského roka 2005/2006 môžete nájsť na stránke http://www.gymzv.sk/~zelenarota


Ukážky zberných nádob na školách

(foto: Priatelia Zeme - SPZ)

Nádoby si môžu žiaci zhotoviť sami napr. z kartónových krabíc ...

... na hodinách výtvarnej výchovy. Fantázii sa medze nekladú.

Príklad zberného miesta na viac komodít pod schodami.

Last Updated on Thursday, 18 February 2010 14:39
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie