Mládež a CEPTA od roku 1999 Print

OZ CEPTA je nástupníckou a zároveň zasterešujúcou organizáciou Zálesáckeho strediska Zvolen, ktoré od roku 1999 organizovalo letné i zimné akcie pre deti, mládež a študentov v prírode. Z pravidelných podujatí spomeňme popri mnohých víkendovkách aspoň akciu NEWS – orientačný víkend na Zaježovej, Zálesácka karabína na Kaľamárke pod Poľanou, zálesácke Silvestre so stavaním iglú a iné.


Postupne sme zapájali deti, mládež aj študentov zo Zvolena a okolia do rôznych na prírodu, ekológiu a životné prostredie orientovaných aktivít. Pravidelne participujeme na dňoch Zeme, robíme prednášky, organizujeme diskusie a pod.


  1. Zvolenskí zálesáci pod Pustým hradom vo Zvolene v roku 2002


Image

Image


  1. Deň Zeme 2006 – vo zvolenskom Centre voľného času


Image


  1. RIS 2007 v B.Bystrici – študenti stredných škôl prezentujú výsledky skupinovej práce – Prečo separovať odpad na škole?


Image


  1. Prednáška o ekotoxicite a dekontaminácii pôdy na Sekierskom Gymnáziu vo Zvolene – 2008


Image
Last Updated on Wednesday, 04 March 2009 11:18