Súťaž na návrh loga pre ekošoférovanie - vyhodnotenie Print
Written by Miloš Veverka   

altV mesiacoch november a december 2013 prebehla pod gesciou o.z. CEPTA celoeurópska súťaž na návrh LOGA pre ekošoférovanie. Logo bude slúžiť na označovanie šoférov, firiem a autoškôl, ktoré budú uplatňovať zásady ekošoférovania.

Do súťaže bolo zaslaných celkom 30 rôznych návrhov loga od 15 autorov. Z návrhov bolo vybratých 10 najlepších:

 

 alt

Z týchto návrhov bol odbornou porotou vybraný víťazný návrh č. 4:

alt

 Tento návrh najlepšie vystihuje označenie ekošoférovania, pretože volant je symbolom šoféra, ktorý zodpovedá za to, ako šoférovanie vplýva na životné prostredie.   

Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a zaslali návrh loga srdečne ďakujeme.

Viac o eko-šoférovaní nájdete v správe oz CEPTA TU.  

Last Updated on Tuesday, 25 March 2014 13:12