Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov História Zásady kráľa Ašóku
Zásady kráľa Ašóku PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
 
Zásady kráľa Ašóku
 
Ašóka, ktorý sám sa nazýval Prijadaršin, čiže Milý Pohľad, ovládal takmer celú dnešnú Indiu v rokoch 269-227 pred Kristom. Bol veľkým podporovateľom Buddhovho učenia. Je známy propagovaním spravodlivosti, dobra a miernosti. Po celej ríši do skál dal vytesať veľké množstvo nápisov, aby aj obyvateľov vychovával k dobru a spravodlivosti a tiež aby oni sami mohli kontrolovať spravodlivosť štátnych úradníkov.
 
Zásady kráľa Ašóku
týkajúce sa blaha obyvateľstva
 
O svojej starostlivosti o blaho obyvateľov píše:
Všade v ríšach bohom milého kráľa Prijadaršina, ako aj v susedných oblastiach, ... všade zaistil bohom milý kráľ Prijadaršin dva druhy lekárskej starostlivosti - ošetrenie pre ľudí a pre zvieratá. Dal doviezť a zasadiť liečivé rastliny prospešné ľuďom a zvieratám všade tam, kde sa nedostávajú. A podobne dal doviezť a zasadiť korene a plody všade tam, kde sa nedostávajú. U ciest dal zasadiť stromy a vykopať studne pre úžitok zvierat aj ľudí.
 
Bohom milý kráľ Prijadaršin takto hovorí: A na cestách som dal zasadiť banánovníky. Budú poskytovať zvieratám a ľuďom tieň. Nechal som zasadiť háje mangovníkov. Každého pol gróša som dal vykopať studne a nechal som urobiť odpočívadlá a tiež mnoho vodných staníc na rôznych miestach k úžitku zvierat a ľudí.
 
Oj, aký to rozdiel s našimi poprevratovými vládami. Tie by mohli povedať: Vláda milá zahraničnému a domácemu kapitálu takto hovorí: Dala som do súkromného vlastníctva zahraničným investorom a domácim zbohatlíkom množstvo významných a strategických podnikov a inštitúcií, aby zahraničný kapitál a domáci zbohatlíci čo najviac prospievali a zo svojich investícií aby mali čo najväčší úžitok všetci bohatí investori. Sprivatizovali sme háje banánovníkov, aby z nich súkromné osoby mali veľký úžitok. Sprivatizovali sme studne a pramene, aby sa množili súkromné zisky z predaja vôd. Plantáže liečivých rastlín sme oplotili a dali do rúk farmaceutických firiem, aby na nich zarábali k svojej maximálnej spokojnosti. Pokročili sme v privatizovaní zdravotníctva, aby zo starostlivosti o zdravie obyvateľstva mohli bohate ťažiť všetci "šikovní". Veľké veci sme urobili pre blaho zahraničných a domácich boháčov.
 
Zásady kráľa Ašóku
týkajúce sa duchovných škôl
 
O duchovných školách (sektách) a náboženskej znášanlivosti píše:
Bohom milý kráľ Prijadaršin ctí všetky sekty, askétov aj hospodárov darmi a rôznymi poctami. Avšak bohom milý nemyslí len na dary a pocty ako na to, aby sa rozvíjali zásady všetkých siekt. Zásady sa však môžu rozvíjať rozličným spôsobom. Ale základom toho je zdržanlivá reč, aby nedochádzalo k chváleniu vlastnej viery (učenia) alebo haneniu cudzej viery (učenia) bez dôvodu, a ak je ten či onen dôvod, len umiernene. Je totiž potrebné vzdať úctu všetkým ostatným sektám takým či onakým spôsobom. Keď bude človek takto jednať, vlastnú sektu veľmi povznesie a cudzej sekte prospeje. Keď bude inak, spôsobí újmu svojej vlastnej sekte a aj cudzej sekte ublíži. Ktokoľvek vlastnú sektu chváli alebo cudziu sektu haní, a to všetko z oddanosti k vlastnej sekte alebo aby postavil vlastnú sektu do dobrého svetla, ten týmto spôsobom svoju sektu celkom iste hubí. Práve svornosť je dobrá, aby každý vypočul zákony (poriadok života) druhého a ochotne ho plnil. Toto práve je prianím bohom milého, aby všetky sekty boli počuté a aby konali dobré skutky.
 
No a to by mal byť aj zámysel školy života, aby každý názor bol vypočutý a aby ľudia v svornosti sa snažili za spoločným dobrom. Každý človek, ktorý sa zapojí do diskusie školy života je vlastne sekta (škola) sama o sebe. A sekty by mali hľadať porozumenie. Ale láska bez pravdy je len falošná. Preto si treba vedieť povedať aj pravdu do očí, len nech za tým všetkým je znášanlivosť a túžba po svornosti a spolupráci všetkých ľudí. A podobne aj vzťahy s inými školami, sektami a cirkvami. Nebáť sa úprimne povedať, v čom vidím chybu tej či onej skupiny, ale zároveň v každej skupine vidieť priestor pre duchovný rozvoj ľudí a pre spoluprácu. Aj keď rôzne školy sú rôznym spôsobom deformované, ale vždy v niečom zároveň aj pravdivé.
 
Budeme si teda vážiť a ctiť všetky sekty ako Ašóka? Pričom sektou treba rozumieť aj každého človeka, ktorý príde na diskusiu, aj každú skupinu venujúcu sa duchovnému rozvoju. Samozrejme bez újmy na Pravde, s kritikou všetkých deštruktívnych (život zničujúcich) javov, s diskusiou o tom, čo deštruktívne je a čo nie je a so snahou o porozumenie pravde, rovnako ako aj druhému človeku.
 
Čerpané z knihy: Dušan Zbavitel - Starověká Indie.
Milan Rusko
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie