Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Kvalita ovzdušia Informácie o téme a kontakty KLÍMA BEZ SADZÍ - informačný leták
KLÍMA BEZ SADZÍ - informačný leták PDF Tlačiť E-mail

Ohrievanie Arktídy sa zvyšuje dramaticky. Zásadné zvyšovanie teplôt možno pozorovať predovšetkým v zimných mesiacoch. V období rokov 2000 – 2007 vzrástla priemerná globálna teplota o približne 0,54 °C v porovnaní s priemernou teplotou rokov 1951 – 1980. V rovnakom období vzrástla priemerná teplota Arktídy o viac ako 2 °C. V roku 2008 bolo otepľovanie Arktídy ešte výraznejšie. Kým globálna teplota bola vyššia o 0,44 °C, v porovnaní s referenčným obdobím, priemerná ročná teplota Arktídy bola vyššia o 3,5 °C! Prečo je dôležitá táto téma pre Slovensko? "Ukazuje sa, že arktída dôležitým spôsobom vplýva na klímu severnej pologule, teda aj Slovenska. Jednak priamo ochladzuje vzduch a jednak ochladzuje morskú vodu a tým podporuje prúdenie vdzuchu i morských prúdov. Tie zásadným spôsobom ovplyvňujú množstvo a intenzitu zrážok na Slovensku ako aj teploty, hlavne v lete. Čím menej budeme mať na arktíde ľadu tým väčie extrémy počasia budeme u nás zažívať." myslí si Daniel Lešinský, koordinátor kampane na Slovensku. Je preto veľmi potrebné zásadným spôsobomn redukovať emisie sadzí v SR, ktoré pochádzajú u nás predovšetkým z dopravy, lokálnych kúrenísk, priemyslu a energetiky.

Spaľovanie nafty je zodpovedné za približne 25 % emisií sadzí zo zdrojov mimo spaľovania biomasy. Sadze spôsobujú otepľovanie Arktídy vo všetkých oblastiach, kde sa usádzajú. Obr. 4 ukazuje že doprava je hlavným pôvodcom sadzí v oblastiach medzi 40. a 50. rovnobežkou, čo sú predovšetkým krajiny centrálnej Európy.

Zníženie emisií sadzí z dopravy by prinieslo nie len zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie klimatických dopadov, ale rovnako aj zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Emisie sadzí sa podieľajú na chronických ochoreniach dýchacích orgánov, srdcových infarktoch a úmrtiach nenarodených detí. Preto sa sieť organizácií v rámci kampane „Klíma bez sadzí“ koncentruje na emisie sadzí z dopravy a konštrukčných mechanizmov. Viac informácií o kampani, jej výstupoch a cieľoch nájdete v anglickom jazyku na stránke kampane Soot Free for the Climate.

Viac základých informácií ako aj požiadavky oz CEPTA a ostatných mimovládnych organizácii v EÚ so zameraním na redukciu sadzí a pevných čiastočiek PM10 nájdete v priloženom letáku.

Posledná úprava Pondelok, 13 Máj 2013 16:02
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe