Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Biopalivá Biopalivá Vieme čo jeme?..., alebo ako súvisí naše jedlo so zdravím a životným prostredím.
Vieme čo jeme?..., alebo ako súvisí naše jedlo so zdravím a životným prostredím. PDF Tlačiť E-mail

14.12. 2010 usporiadala o. z. CEPTA vo Zvolene v rámci projektu Feeding and Fuelling Europe (FFE) sériu prednášok s názvom “Vieme čo jeme?“.

Prednášky sa uskutočnili na pôde Technickej Univerzity Zvolen a boli určené najmä pre študentov. Obsahom prednášok boli tri témy: biopalivá, pesticídy a alternatívne poľnohospodárske výrobno – spotrebné systémy.

Biopalivá a riziká ich produkcie

Tému biopalív predstavil študentom Andrej Devečka. V prednáške sa venoval negatívnym dopadom celosvetovej expanzie biopalív, ich vplyvu na životné prostredie, spoločnosť a ich podielu na potravinovej kríze a raste cien potravín. Zdôraznené boli najmä nedostatky pri posudzovaní životného cyklu biopalív a ich dopad na klímu. Objasnený bol pojem nepriamych zmien využívania krajiny v poľnohospodárstve a jeho význam pri bilancií skleníkových plynov. Zdôraznená bola skutočnosť, že v čase, kedy množstvo krajín bojuje s nedostatkom potravín, je pestovanie plodín na “nakŕmenie“ áut nezodpovedné a neudržateľné.

Pesticídy v potravinách a poľnohospodárstve

prednaskaADTému pesticídov a ich rezíduí v potravinách odprezentoval Daniel Lešinský. Venoval sa i externalitám pri používaní pesticídov, teda externým nákladom súvisiacim s intenzívnou produkciou v poľnohospodárstve. Sú to náklady, ktoré sa v cene produktov nevyskytujú, avšak platíme ich my všetci. Objasnil taktiež vágnosť pojmu bezpečná dávka pesticídov. Spomenuté boli aj konkrétne pesticídy a ich vplyv na zdravie ľudí. Taktiež uviedol možné mechanizmy na prevenciu a kontrolu rezíduí pesticídov v potravinách s príkladmi zo zahraničia.

 

 

 

 

 

Lokalizácia poľnohospodárskej produkcie

prednaskaMV

Miloš Veverka sa venoval téme lokálnych výrobno-spotrebných systémov. Priblížil tzv. francúzsky systém (AMAP) a jeho špecifika. Vyzdvihol pozitíva týchto systémov a možnosti ich aplikovateľnosti v našich pomeroch. Prednášku obohatil o konkrétne skúsenosti s LPK – lokálnou potravinovou komunitou vo Zvolene.

 

 

 

 

 

 

 

Na záver nasledovala bohatá diskusia a polemika o prednášaných témach. Viac informačných materiálov nájdete na stránkach www.cepta.sk. OZ CEPTA týmto ďakuje Technickej Univerzite vo Zvolene a menovite Ing. Galajovej za možnosť odprezentovať študentom Fakulty Ekológie a Environmentalistiky tieto nové témy ako aj projektu FoEE za jeho finančnú podporu.

Posledná úprava Piatok, 21 Január 2011 13:26
 

Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC