Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Ekotoxikologický výskum Ekotoxikologický výskum Ekotoxikologický výskum oz CEPTA
Ekotoxikologický výskum oz CEPTA PDF Tlačiť E-mail
Napísal Miloš Veverka   

Ekotoxikologický výskum

O.Z. CEPTA sa v spolupráci s inými vedecko-výskumnými subjektmi zameriava na výskum v oblasti ekotoxicity vzoriek vody, pôdy, sedimentov, kompostov, kontaminovaných pôd, odpadov, výluhov, chemických látok, prípravkov, a pod. s dôrazom na ochranu životného prostredia.

 


Ekotoxicta je vlastnosť látky (príp. zložky životného prostredia) škodlivo vplývať na žijúce organizmy.

Výhodou určovania ekotoxicity je, že poskytuje informáciu o celkovom toxickom správaní sa látky (vzorky). Nie je nutné overovať prítomnosť a množstvo celého radu toxických ukazovateľov ako ťažké kovy či niektoré organické látky. Predchádzame riziku, že zložku, ktorá spôsobuje toxickosť vzorky jednoducho nenecháme stanoviť a vzorka na základe analýz sa bude javiť ako netoxická. Navyše pri testovaní ekotoxicity sa prejaví synergický účinok koktejlu viacerých toxínov vo vzorke.

Akútna ekotoxicita sa vyjadruje ako:

  • ECx (effect concentracion) – koncentrácia skúmanej látky, ktorá má určitý účinok (letálny, inhibičný) na x % testovacích organizmov. Najčastejšie EC10, EC20, EC50

  • LID (Lowest Ineffective Dilution) – najvyššie riedenie vzorky, pri ktorom sa už neprejaví inhibičný účinok

Akútna ekotoxicita sa stanovuje pomocou nasledovných organizmov:

  • vyššie rastlinyLepidium sativum (žerucha siata), prípadne Triticum aestivum (pšenica), Raphanus sativus (reďkovka), Lactuca sativa (šalát) - podľa OECD Guidelines 208

  • žaburinka menšia (Lemna minor) - podľa normy ISO/CD 20079

  • dafnie (Daphnia magna) - podľa OECD Guidelines 202

  • Vibrio fischeri – metóda Lumistox – podľa normy EN ISO 11348

  • a iné

 

Projekty a vedecké práce so zameraním na ekotoxicitu, realizované oz CEPTA:

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 15:40
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe